What does saldırmak mean in Turkish?

English Translation
More meanings for saldırmak
attack verb
hücum etmek, koyulmak, taarruz etmek, dil uzatmak, hamle yapmak
assault verb
hücum etmek, tecâvüz etmek, ırza geçmek
rush verb
düşünmeden girişmek, koşmak, acele etmek, aceleye getirmek, atılmak
swoop verb
baskın yapmak, üstüne çullanmak
lunge verb
hamle yapmak, at terbiye etmek
wade into verb
sert bir dille eleştirmek, girişmek, canla başla çalışmak, dört elle sarılmak
wade in verb
sert bir dille eleştirmek, girişmek, canla başla çalışmak, dört elle sarılmak
turn upon verb
bağlı olmak, aleyhine dönmek
turn on verb
açmak, yakmak, çevirmek, tahrik etmek
sweep down on verb
çullanmak, talan etmek, yağmalamak
hit at verb
sataşmak, sözle saldırmak
come down on verb
sıkıştırmak, üstüne gelmek, azarlamak
make a dead-set at verb
kancayı takmak, tavlamaya çalışmak, diş geçirmek, ısrarla elde etmeğe çalışmak
round on verb
çıkışmak, üzerine atılmak
press home verb
ileri sürmek, iddia etmek, mümkün olduğunca faydalanmak
pounce verb
üstüne atılmak, dalıvermek, toz serperek kurutmak
offend verb
gücendirmek, kırmak, incitmek, küstürmek, suç işlemek
level out verb
düzeltmek, yatay duruma getirmek, yatay hale gelmek, hedef almak
level off verb
düzeltmek, yatay duruma getirmek, yatay hale gelmek, hedef almak
lay about verb
saldırmak
lash out verb
etrafa saldırmak
storm verb
hücum etmek, şiddetli esmek, fırtına gibi esmek, kıyameti koparmak, öfkelenmek
set up verb
kurmak, dikmek, monte etmek, yerleştirmek, açıklamak
let have it verb
azarlamak, ağzının payını vermek, hakkından gelmek, bırakmak
go at verb
ele almak
fly out at verb
sille tokat girişmek
fall on verb
düşmek, rastlamak, gelmek, hücum etmek
descend verb
inmek, aşağı yuvarlanmak, alçalmak, soyundan gelmek, madene inmek
make a dash verb
atılmak, fırlamak
come upon verb
rastlamak, karşılaşmak, gafil avlamak, basmak, üstüne gelmek
come on verb
rastlamak, karşılaşmak, gafil avlamak, basmak, üstüne gelmek
come for verb
alıp götürmek, almaya gelmek, üstüne yürümek
lam into verb
fırça atmak, dövmek
come at verb
varmak, ulaşmak, uğraşmak, üstüne gelmek, üstüne yürümek
charge verb
şarj etmek, doldurmak, yüklemek, suçlamak, ödetmek
run atilt at verb
saldırmak
ride atilt at verb
saldırmak
assail verb
hücum etmek, dil uzatmak
aggress verb
tecâvüz etmek
lash into verb
çatmak
thrust verb
sokmak, itmek, dürtmek, saplamak, hücum etmek
run at verb
koşarak saldırmak
fly at verb
saldırmak
light into phrase
üstüne atlamak, azarlamak
jump on verb
çatmak, çıkışmak
invade verb
istila etmek, ele geçirmek, ihlal etmek, akın etmek, içini kaplamak
swoop down verb
üstüne çullanmak, baskın yapmak
swoop on verb
üstüne çullanmak, baskın yapmak
sally out verb
çıkış hareketi yapmak, çıkmak, dışarıya çıkmak, gezmeye çıkmak
walk into verb
girmek, çatmak, burun buruna gelmek
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translations for attack
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019