What does sokmak mean in Turkish?

English Translation
More meanings for sokmak
sting verb
ısırmak, sızlatmak, acıtmak, canını yakmak
insert verb
eklemek, girmek, atmak, vermek
put verb
koymak, yerleştirmek, atmak, bırakmak, kurmak
inject verb
iğne yapmak, enjekte etmek, yerleştirmek, şırınga etmek
instil verb
aşılamak, damla damla akıtmak, damlatmak, işlemek
involve verb
karıştırmak, kapsamak, gerektirmek, bulaştırmak, sarmak
land verb
indirmek, karaya çıkmak, yere inmek, düşmek, karaya ayak basmak
pitchfork verb
dirgen ile savurmak, dirgen kullanmak, sürmek, zorla sokmak
poke verb
kurcalamak, karıştırmak, dürtüklemek, dürtmek, itelemek
ram verb
vurmak, toslamak, çarpmak, çakmak, doldurmak
sink into verb
gömülmek, dalmak, kapılmak, düşmek, girmek
slide in verb
sokuşturmak
work up verb
getirmek, düzenlemek, hazırlamak, tamamlamak, geliştirmek
send verb
göndermek, yollamak, atmak, sevketmek, fırlatmak
stick verb
ayrılmamak, yapışmak, sadık kalmak, delmek, takılmak
implicate verb
bulaştırmak, karıştırmak, içermek, içine almak, kapsamak
spatchcock noun
hemen kesilip kızartılan tavuk, kesip hemen kızartmak, lâf sokmak
thrust verb
itmek, dürtmek, saplamak, saldırmak, hücum etmek
tuck in verb
tıkmak, sokuvermek, içeri sokmak, sokuşturmak, kıvırmak
tuck verb
tıkmak, kıvırmak, tıkıştırmak, tepmek, katlamak
dig into verb
saplamak, yemeğe girişmek, delmek
drive verb
sürmek, çalıştırmak, araba kullanmak, kullanmak, önüne katmak
put in verb
yerleştirmek, içeri sokmak, araya girmek, olay çıkarmak, sunmak
enter verb
girmek, katılmak, giriş yapmak, kaydetmek, yazmak
instill verb
aşılamak, işlemek, damla damla akıtmak, damlatmak
bite verb
ısırmak, dişlemek, kavramak, aşındırmak, acıtmak
drag verb
sürüklemek, çekmek, sürümek, sürünmek, ağırdan almak
engraft verb
aşılamak, dikmek, yerleştirmek
let in verb
gömmek, içeri almak, almak, sırrını açmak, sırdaş etmek
immerse verb
batırmak, gömmek, daldırmak, suya daldırmak
take into verb
içeri almak, getirmek
ingraft verb
dikmek, aşılamak, yerleştirmek
strike verb
vurmak, çarpmak, bulmak, hesap bakiyesini tespit etmek, isabet etmek
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019