Appearance
Use device theme  
Dark theme
Light theme

What does sarmak mean in Turkish?

English Translation
More meanings for sarmak
wrap verb
paketlemek, dolamak, örtmek, paketlenmek, bürümek
twine verb
örmek, bükmek, sarılmak, bükülmek
coat verb
kaplamak, örtmek, sürmek
fold up verb
çökmek, dürmek, kapanmak
envelop verb
örtmek, kuşatmak, kaplamak
surround verb
kuşatmak, etrafını çevirmek, etrafını sarmak, çevirmek, çevrelemek
encircle verb
kuşatmak, çevrelemek, çembere almak, kucaklamak, çevirmek
bandage verb
bandajlamak, bağlamak
bind verb
bağlamak, ciltlemek, tutturmak, tutmak, engel olmak
embrace verb
kucaklamak, benimsemek, kapsamak, kucaklaşmak, bağrına basmak
enclasp verb
kucaklamak
begird verb
etrafını çevirmek, kuşatmak, çevrelemek
beset verb
rahat vermemek, kuşatmak
bundle verb
sepetlemek, bohçalamak, kundaklamak, acele ettirmek
cincture verb
dolamak, kuşatmak, çevrelemek
clothe verb
giydirmek, örtmek, kaplamak, giysi sağlamak, bürümek
furl verb
toplamak, kapatmak
cocoon verb
koza oluşturmak, korumak
coil verb
dolamak, kangal yapmak, bukle yapmak, sarılmak, dolanmak
coil up verb
dolamak, kangal yapmak, bukle yapmak, sarılmak, dolanmak
compass verb
gizli plan kurmak, erişmek, başarmak, anlamak, kuşatmak
do up verb
bağlamak, paketlemek, iliklemek, fermuarını çekmek, güzelleştirmek
encompass verb
kapsamak, kuşatmak, etrafını çevirmek, neden olmak, kumpas kurmak
enfold verb
kucaklamak, katlamak, paketlemek, kıvırmak
enlace verb
dolamak, birbirine geçirmek
entwine verb
bükmek, dolaştırmak, kıvırmak, tırmanmak
entwist verb
kıvırmak, bükmek, örmek, burmak
enwrap verb
dolamak
fold verb
katlamak, kıvırmak, kavuşturmak, çökmek, kapanmak
robe verb
giymek, giydirmek, örtmek
gird verb
süslemek, kuşatmak, kemerle bağlamak, donatmak, çevresini sarmak
strap verb
bantlamak, kayışla bağlamak, kayışla dövmek, kayışla bilemek
hem about verb
kuşatmak
hem around verb
kuşatmak
hem in verb
kuşatmak, sınırlamak, kısıtlamak
infold verb
katlamak, paketlemek, kucaklamak
invest verb
yatırım yapmak, yatırmak, kuşatmak, giydirmek, donatmak
involve verb
karıştırmak, kapsamak, gerektirmek, bulaştırmak, sokmak
lap verb
yalayıp yutmak, dolamak, örtmek, üstüne koymak, üst üste gelmek
overgrow verb
kaplamak, fazla büyümek, küçük gelmek, sığmamak
pack verb
paketlemek, ambalajlamak, toplamak, yığmak, istiflemek
reel verb
makaraya sarmak, dönmek, dolamak, fırıl fırıl dönmek, sersemlemek
reel up verb
makaraya sarmak, dolamak
wind verb
çevirmek, dolamak, kıvırmak, döndürmek, kıvrıla kıvrıla gitmek
roll verb
gümbür gümbür çalmak, yuvarlamak, yuvarlanmak, gitmek, çevirmek
roll up verb
harekete geçmek, yanaşmak, araba ile gelmek, gelmek, çıkagelmek
sheet verb
çarşaf örtmek, örtmek, kaplamak, iskotasını çekmek
smother in verb
sımsıkı örtmek, kaplamak
swaddle verb
kundağa sarmak, kundaklamak
swathe verb
çevrelemek, sarıp sarmalamak, kundaklamak
tuck in verb
tıkmak, sokmak, sokuvermek, içeri sokmak, sokuşturmak
tuck up verb
kıvırmak, katlamak, sıvamak, sarmalamak, kıvrılmak
twist verb
bükmek, çarpıtmak, dolamak, kıvırmak, bükülmek
whirl verb
dönmek, fırıl fırıl dönmek, fıldır fıldır dönmek, karışmak, döndürmek
wind up verb
sarıp sarmalamak, yumak yapmak, kurmak, kıvırmak, bükmek
stalk verb
sinsice izlemek, sessizce yaklaşmak, gizlice sokulmak, kol gezmek, ağır adımlarla yürümek
wrap up verb
kavgayı kesmek, sarıp sarmalamak, sıkıca sarmak, ambalajlamak
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Apps More Synonyms
Copyright WordHippo © 2024