What does tunay mean in Filipino?

English Translation
More meanings for tunay
very adjective
napaka, talaga, kahit, totoo, lamang
real adjective
totoo, talaga, matimyas, puroy, payak
really adverb
talaga, talaga nga, tunay nga, totoo nga, syanga
true adjective
totoo, tapat, magkatotoo, tama, matapat
truly adverb
talaga, tunay nga, totoo nga, nang totoo, nang matapat
actually adverb
talaga
genuine adjective
totoo, tapat, dalisay, taos, matapat
actual adjective
talaga, totoo, ng kasalukuyan
ultimate adjective
panghuli, pangwakas, katapusan, pangunahin, wakas
intrinsic adjective
tunay
quite adverb
lubos, ganap, muntik na, napaka, masyado
veritable adjective
talaga, tiyak, totoo
practically adverb
halos, talaga, totoo, sadya, sa kapaki-pakinabang na paraan
downright adjective
lubos, ganap
factual adjective
nababatay sa katotohanan, totoo, nababatay sa pangyayari
tangible adjective
nasasalat, konkreto, tiyak, nadarama, nahihipo
decidedly adverb
talaga, tiyak, walang duda, walang alinlangan
concrete adjective
kongkreto, nadarama, tiyak, sementado, simentado
undisputed adjective
talaga, hindi mapag-aalinlanganan
verity noun
tunay
authentically adverb
tunay
pure adjective
dalisay, malinis, taganas, wagas, puro
valid adjective
balido, may bisa, totoo, mabisa, may kabuluhan
certain adjective
tiyak, sigurado, may mga, matiyak, makatiyak
substantive adjective
totoo
ring true phrase
tunay
sincere adjective
tapat, matapat, dalisay, marangal, buong puso
good adjective
mabuti, mahusay, magaling, masarap, mabait
substantial adjective
matibay, malaki, mahalaga, sa kalahatan, marami
unfeigned adjective
walang pakunwari
honest adjective
tapat, matapat, marangal, mapagtotoo, hindi madaya
virtually adverb
sa katunayan, sa katotohanan, talaga
practical adjective
praktiko, magagawa, isinasagawa, talaga, maisasagawa
virtual adjective
sa katunayan, totoo, sa katotohanan, talaga
undisguised adjective
walang pagbabalatkayo, tapat, matapat
too adverb
rin, din, masyado, labis, lubha
matter of fact adjective
tunay
heartily adverb
nang buong kasiyahan, lubusan, maluwag sa loob, talaga, nang magana
veracious adjective
tapat, matapatin, totoo, may katotohanan, mapagtapat
unstrained adjective
tunay
unfabled adjective
tunay
uncoined adjective
tunay
unstarched adjective
tunay
sound adjective
malusog, magaling, mahusay, maayos, mabuti
positive adjective
positibo, tiyak, sigurado, paayon, tiyakan
founded on truth adjective
totoo
single adjective
walang asawa, iisa, solo, dalaga, isa lamang
full-blooded adjective
tunay
full-fledged adjective
ganap
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Translations for very
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020