What does tiyak mean in Filipino?

English Translation
More meanings for tiyak
specific adjective
partikular, espesipiko, likas, katutubo, sarili
certain adjective
sigurado, may mga, tunay, matiyak, makatiyak
certainly adverb
oo nga, talaga, syanga, walang duda, walang alinlangan
definitely adverb
talaga, tiyakan, tahasan
surely adverb
sigurado, walang alinlangan, walang sala
precise adjective
tumpak, eksakto, wasto, mahigpit, tama
definite adjective
determinado, malinaw, tahas, maliwanag, depinido
sure adverb
sigurado, tapat, nakatitiyak, pihado, maaasahan, beripikado, piho
tummy noun
tiyak
decided adjective
desidido, walang alinlangan, disidido, hindi mapag-aalinlanganan
must verb
dapat, kinakailangan, nararapat, talaga, morapat
undoubtedly adverb
walang pagsala, walang alinlangan, sigurado, walang sala
decisively adverb
tiyak
decisive adjective
pangwakas, disidido, hindi mapag-aalinlanganan
inevitably adverb
hindi maaaring hindi, karaniwan na, walang sala
concrete adjective
kongkreto, nadarama, tunay, sementado, simentado
pronounced adjective
maliwanag
tangible adjective
nasasalat, konkreto, tunay, nadarama, nahihipo
bound adjective
nakatali, nakagapos, may balat, papunta, batbat
assuredly adverb
piho
positive adjective
positibo, sigurado, paayon, tiyakan, tahas
veritable adjective
talaga, tunay, totoo
clear adverb
malinaw, maliwanag, maaliwalas, linaw, dalisay
absolute adjective
lubos, lubusan, walang takda, hindi mapag-aalinlanganan
of course adverb
mangyari pa, talaga, dili-hindi
doubtless adverb
marahil, walang duda, baka, walang alinlangan, sigurado
decidedly adverb
tunay, talaga, walang duda, walang alinlangan
infallible adjective
hindi maaaring magkamali, sigurado, walang pagkakamali, impalible
necessarily adverb
kinakailangan, talaga, uwalang sala
secure adjective
tiwasay, matatag, sigurado, matibay, matiwasay
fail verb
mabigo, bumagsak, magpabaya, hindi magtagumpay, lumagpak
outright adverb
tahas, talaga, minsanan, walang pagpipigil
ultimate adjective
panghuli, tunay, pangwakas, katapusan, pangunahin
unquestionable adjective
hindi mapagdududahan, hindi mapag-aalinlanganan
categorical adjective
tiyakan, walang pasubali
easily adverb
madali, walang hirap, maluwag, maaari, walang problema
simply adverb
lamang, nang simple, basta, talaga, totoo
direct adjective
tuwiran, tapat, deretso, deretsahan, direkto
flat adjective
patag, makinis, pantay, lapad, sapad
by all means adverb
sa ano mang paraan, ano man ang mangyari, walang sala
indubitable adjective
sigurado, walang alinlangan, hindi mapag-aalinlanganan
shall auxiliary verb
tiyak
out and out adverb
pusakal
clear-cut adjective
litaw na litaw, malinaw, maliwanag
sharp-cut adjective
tiyak
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
hindi tiyak adjective, adverb
not sure, uncertain, vague, undetermined, undefined
tiyak na hatol
precise judgment
tiyak na hindi adverb
certainly not, by no means, scarcely
hindi pa tiyak adjective
not sure yet, unverified
tiyak grabidad
certainly gravity
tiyak na dami
precise quantity
tiyak na oras
specific time
maging tiyak
be certain
walang tiyak adjective
nothing definite, precarious
halos tiyak
almost certainly
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020