What does mabait mean in Filipino?

English Translation
More meanings for mabait
kindly adjective
paki-, magiliw, masuyo
warmly adverb
mabait
kind adjective
mabuti, maawain, matulungin, mahabagin, maalalahanin
good adjective
mabuti, mahusay, magaling, masarap, tama
friendly adjective
magiliw, palakaibigan, maawain, magkasundo, walang alitan
virtuous adjective
banal, malinis, mabuti, birtuoso, walang bahid-dungis
amiable adjective
magiliw
gentle adjective
magiliw, banayad, maamo, magalang, malumay
benevolent adjective
mapagkawanggawa, mabuti
generous adjective
mapagbigay, mapagkaloob, malaki, liberal, mapagpatawad
submissive adjective
masunurin, pakumbaba, mapagpakumbaba, mababang-loob
gracious adjective
mapagmahal, magiliw, maginoo, mapagbigay-loob
goodly adjective
mabuti
goody noun
mabait
benign adjective
maamo, kaaya-aya
considerate adjective
maalalahanin, mapagbigay, makonsiderasyon, maunawain, maginoo
neighborly adjective
malapit, magiliw, mabait kausapin
indulgent adjective
mapagpasunod, mapagbigay, masyadong mapagbigay, mapagpalayaw, mapagparaya
affable adjective
madaling lapitan, magalang, mapitagan, mabait kausapin
beneficent adjective
mapagbigay
humane adjective
makatao, maawain, hindi malupit, mahabagin, madamayin
mild adjective
malumanay, mahinahon, katamtaman, maamo, malamig
benignant adjective
mabait
motherly adjective
mapagmahal, makaina, parang ina
tender adjective
malambot, magiliw, mahabagin, mapagmahal, mura
complaisant adjective
mapagbigay, magalang, mapitagan, mapagbigay-kasiyahan sa kapwa
moral adjective
moral, mabuti, may mabuting asal, matimtiman, masanling
sensible adjective
matino, nadarama, nababatid, matalino, mapapansin
soft adjective
malambot, mahina, banayad, makinis, malambot ang puso
bighearted adjective
mabait
helpful adjective
matulungin, nakatutulong, mahalaga, mabuti, pulatulong
sympathetic adjective
nagkakasundo, nakikiisa, nakikiramay, nagkakasuwato, madamayin
reasonable adjective
makatwiran, makatarungan, katamtaman, kainaman, nasa katuwiran
decent adjective
disente, desente, hindi mahigpit, maayos, sapat
decorous adjective
disente, maginoo, mahinhin, matimtiman, hindi malaswa
tame adjective
pinaamo, hindi mailap, maamo, domestiko, tuyot
good-hearted adjective
mabuting loob, mapagbigay
good-natured adjective
maawain, mapagbigay, mabuting loob, masaya
good-tempered adjective
hindi magagalitin, mahinahon, hindi mainit ang ulo, malamig ang ulo, hindi sumpungin
sweet-tempered adjective
magiliw, mairugin, malamig ang ulo
kind-hearted adjective
maawain, mahabagin
neighbourly adjective
malapit, magiliw, mabait kausapin
tender-hearted adjective
mahabagin, maawain, madamayin
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020