What does maayos mean in Filipino?

English Translation
More meanings for maayos
orderly adjective
tagaganap, katulong, mahusay, disiplinado, nasa ayos
smooth adjective
makinis, mahusay, madulas, matatas, madali
order noun
order, kaayusan, utos, ayos, kautusan
systematic adjective
sistematiko, may sistema, maparaan, nasa paraan, nasa pamamaraan
right adjective
kanan, tama, pakanan, matuwid, akma
snug adjective
masikip, maginhawa, makipot
trig adjective
maayos
decent adjective
disente, desente, hindi mahigpit, sapat, hindi malaswa
sound adjective
malusog, magaling, mahusay, mabuti, tumpak
tidy adjective
malinis, malaki na rin, may kalakhan, maimis
improve verb
mapabuti, pabutihin, bumuti, magpabuti, humusay
spruce adjective
pustura, malinis, makasig
shipshape adverb
malinis, ayos, makinis
regular adjective
regular, palagian, karaniwan, pirmihan, katamtaman
happy adjective
masaya, maligaya, nasisiyahan, mapalad, natutuwa
trim adjective
maimis, malinis, ayos
prim adjective
ayos na ayos, pormal, masinop, malinis, makisig
decorous adjective
disente, maginoo, mahinhin, matimtiman, hindi malaswa
well-done adjective
magandang pagkatrabaho
well-kept adjective
malinis, alagang-alaga
well-ordered adjective
maayos
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020