What does angkop mean in Filipino?

English Translation
More meanings for angkop
suitable adjective
naaangkop, nababagay, bagay, nararapat, naaakma
appropriate adjective
wasto, bagay, katutubo, apropyado, husto
suited adjective
hiyang, kagamay
due adjective
nararapat, dapat bayaran, marapat, nakatakda, utang
fitting adjective
tama, dapat, karapat-dapat
fit adjective
akma, bagay, lapat, husto, tumpak
proper adjective
nararapat, wasto, tama, tumpak, pantangi
right adjective
kanan, tama, pakanan, matuwid, akma
apposite adjective
bagay
good adjective
mabuti, mahusay, magaling, masarap, mabait
expedient adjective
nababagay, napapanahon, naaangkop, kapaki-pakinabang
propitious adjective
maganda, nababagay, bagay
felicitous adjective
nababagay
qualified adjective
may kaya, bagay, natatakdaan, may takda
apropos adjective
bagay, tumpak
seemly adjective
marapat, bagay, tumpak, wasto
in place adverb
nasa lugar, nasa wastong kinalalagyan, nasa wastong dating
nice adjective
maganda, magaling, mabuti, maselang, mainam
state of being proper noun
angkop
pat adjective
maunawaang lubos, maunawaang ganap, mapuri, magmatigas, papuri
becoming adjective
bagay
fitting in place noun
angkop
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020