What does maluwag mean in Filipino?

English Translation
More meanings for maluwag
loose adverb
kalag, malubay, nakalugay, buhaghag, kawala
loosely adverb
maluwag
flared adjective
maluwag
roomy adjective
maluwang
favorable adjective
mainam, makabubuti, napapanahon, makagagaling, paayon
convenient adjective
maginhawa, madali, malapit, magaling, nakatutulong
lax adjective
hindi mahigpit, pabaya
slack adjective
matumal, marahan, malubay, makuyad, pabaya
pliable adjective
malambot, nababaluktot, sunud-sunuran
liberal adjective
liberal, mapagbigay, maunawain, sagana, hindi mahigpit
easy adjective
madali, magaan, maginhawa, maalwan, maluag
easily adverb
madali, walang hirap, tiyak, maaari, walang problema
clement adjective
mahabagin, mainam, maawain, hindi mahigpit
pliant adjective
malambot, nababaluktot, mapagbigay, malubay, madaling
favourable adjective
mainam, makabubuti, napapanahon, makagagaling, paayon
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
nalagot ang kadena adverb
chain is broken, asunder
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020