What does pasamain mean in Filipino?

English Translation

diream

More meanings for pasamain
degrade verb
pababain ang sarili, magpasama
subvert verb
magpasama, magbagsak, magwasak
distort verb
papangitin, magpasama, pumilipit, pilipitin ang porma, magpapangit
corrupt verb
magpasama, dungisan
spoil verb
palayawin, sayangin, makasama, masira, makasira
impair verb
pahinain, makasira, makasama, makapinsala, magpahina
undermine verb
papanghinain, parupukin, maghukay sa ilalim, pahinain, siraan
unfit verb
magpasama, makawala ng karapatan sa, hindi magindapat, sumira, sirain
deprave verb
magpasama
demoralize verb
pahinain ang loob, sirain ang loob, makasira ng loob, desmoralisahin, magpasama
debauch verb
magpasama, hikayatin sa pagkaparawal
vitiate verb
mawalan ng bisa, makasira, magpasama, makasama, sumira
mislead verb
dayain, iligaw, linlangin, mapaligaw, maligaw
turn verb
lumiko, maging, umikot, pumihit, balingan
injure verb
sirain ang puri, manakit, sumakit, initan, magpahamak
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
pasamain ang kalooban verb
corrupt the will, embitter
pasamain ang bikas verb
corrupt the posture, disfigure
pasamain ang loob verb
corrupt, pique, embitter, pain
lalong pasamain verb
increasingly subvert, worsen, make worse
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020