What does sirain mean in Filipino?

English Translation
More meanings for sirain
destroy verb
wasakin, gibain, pumuksa, pumatay, lumipol
perishable adjective
masirain
damage verb
masira, pinsalain, mapinsala, sumira, puminsala
hash verb
sumira
ruin verb
tumampalasan, sumira, tampalasanin, wasakin, magpanganyaya
spoil verb
palayawin, sayangin, makasama, masira, makasira
disrupt verb
maputol, putulin, sumira, patiran, bumuwag
mess up verb
guluhin, gumulo, sumira, magdumi, maghalu-halo
screw up verb
magtaas
fuck up verb
sirain
kill verb
pumatay, patayin, puksain, kitilin, lipulin
mar verb
sumira, papangitin, magpapangit, pinsalain, makapangit
harm verb
makapinsala, makasama, saktan, sumira, pinsalain
prey verb
manghuli, sumila, manila, pagsamantalahan, silain
violate verb
lumabag, labagin, sumuway, suwayin, basagin
foul up verb
sirain
undo verb
tanggalin, kalasin, magtanggal, kalagin, magtastas
mangle verb
sumira, lurayin, magkasugat-sugat, papagsugat-sugatin
ravage verb
pagpinsala, maminsala, pagwawasak, wasakin, iwasak
upset verb
mapataob, bumahala, mabalisa, magbaligtag, pabaligtarin
break under verb
sirain
waste verb
sayangin, aksayahin, itapon, gibain, gumiba
injure verb
sirain ang puri, manakit, sumakit, initan, magpahamak
shatter verb
makabasag, basagin, mabasag, madurog, durugin
sever verb
maputol, mahiwalay, pugutan, mapatid, putulin
turn verb
lumiko, maging, umikot, pumihit, balingan
prejudice verb
saraan, puminsala, makapinsala, pinsalain, sumira
rend verb
pigtasin, punitin, pumunit, lumigalig, pamigtas
eat verb
kumain, kainin, kanin, kain, lumamon
vitiate verb
mawalan ng bisa, makasira, magpasama, makasama, sumira
nip verb
kagatin, kumagat na bigla, manipit, kumurot, karutin
unfit verb
magpasama, makawala ng karapatan sa, pasamain, hindi magindapat, sumira
taint verb
makabulok, masira, bumulok, makasira, mamantsahan
murder verb
patayin, pumatay ng tao, patayin ang tao, sadyang pumatay ng tao, sadyang patayin ang tao
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
sirain ng mga daliri verb
destroy the fingers, thumb
hindi dapat sirain adjective
should not be destroyed, sacred
sirain ang kulay verb
destroy the color, discolor, discolour
sirain ang hugis verb
destroy the shape, deform
sirain ang puri verb
disgrace, injure, stain
maaaring sirain adjective
can be destroyed, indestructible
shut ang sirain
shut the ruin
sirain ang anyo verb
break the form, disfigure, deface
sirain ng husto verb
destroy thoroughly, wrack
sirain ang loob verb
destroy, demoralize, unnerve, dispirit, unman
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020