What does pahinain mean in Filipino?

English Translation
More meanings for pahinain
weaken verb
humina, magpahina, magpatabang, papanghinain, manghina
modulate verb
magpahina, pag-iba-ibahin ang tono ng boses
impair verb
makasira, makasama, makapinsala, pasamain, magpahina
undermine verb
papanghinain, parupukin, maghukay sa ilalim, siraan, magpaguho
intone verb
pahinain
debilitate verb
debilitahin, magpahina, papanghinain, magpalupay, panlupaypayin
soften verb
lumambot, palambutin, mapahina, humina, lumamlam
slacken verb
tumumal, magpalubay, paluwagin, magpaluwag, magpabagal
enfeeble verb
magpahina, papanghinain
ebb verb
lumiit, kumati, umunti, pauntusin, umuntos
tone down verb
pababain, babaan, magbawa, magbaba, magpahina
intonate verb
pahinain
lessen verb
bawasan, magpababa, lumiit, magpaliit, umikli
enervate verb
magpatamlay, patamlayin, magpahina
let verb
pabayaan, pahintulutan, payagan, papasukin, tulutan
moderate verb
magpahina, pahupain, umalalay, humupa, magpahupa
sink verb
lumubog, mapasubsob, malunod, malugi, mabuwal
drop verb
ihulog, mahulog, alisin, maghulog, ibagsak
depress verb
panamlayin, magpalungkot, palungkutin, pamighatiin, ipamighati
temper verb
timplahin, lakipan, timplahan, bantuan, maghalo
slow verb
pabagalin, magpabagal, magpahina
reduce in strength verb
pahinain
lower verb
ibaba, pababain, magbaba, humukbot, magpahina
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020