What does magpasama mean in Filipino?

English Translation
More meanings for magpasama
corrupt verb
pasamain, dungisan
degrade verb
pababain ang sarili, pasamain
distort verb
papangitin, pasamain, pumilipit, pilipitin ang porma, magpapangit
subvert verb
pasamain, magbagsak, magwasak
spoil verb
palayawin, sayangin, makasama, masira, makasira
debauch verb
pasamain, hikayatin sa pagkaparawal
befoul verb
dumungis
deprave verb
pasamain
infect verb
makahawa, mahawahan, mahawa, makalalin, lalinan
discredit verb
siraan, pasinungalingan, ayaw maniwala, manira, ilagay sa alinlangan
unfit verb
makawala ng karapatan sa, pasamain, hindi magindapat, sumira, sirain
impair verb
pahinain, makasira, makasama, makapinsala, pasamain
undermine verb
papanghinain, parupukin, maghukay sa ilalim, pahinain, siraan
mislead verb
dayain, iligaw, linlangin, mapaligaw, maligaw
vitiate verb
mawalan ng bisa, makasira, makasama, sumira, puminsala
injure verb
sirain ang puri, manakit, sumakit, initan, magpahamak
demoralize verb
pahinain ang loob, sirain ang loob, pasamain, makasira ng loob, desmoralisahin
turn verb
lumiko, maging, umikot, pumihit, balingan
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020