What does sumira mean in Filipino?

English Translation
More meanings for sumira
hash verb
sirain
ruin verb
tumampalasan, tampalasanin, sirain, wasakin, magpanganyaya
harm verb
makapinsala, makasama, saktan, pinsalain, makasira
do harm verb
sumira
mess up verb
guluhin, gumulo, sirain, magdumi, maghalu-halo
break verb
mabasag, baliin, madurog, magdurog, malagot
mar verb
papangitin, magpapangit, pinsalain, makapangit, sirain
bring down verb
lapagan
damage verb
sirain, masira, pinsalain, mapinsala, puminsala
disrupt verb
maputol, putulin, sirain, patiran, bumuwag
spoil verb
palayawin, sayangin, makasama, masira, makasira
mangle verb
sirain, lurayin, magkasugat-sugat, papagsugat-sugatin
mutilate verb
putulin ang paa, lurayin, kamay o ibang bahagi ng katawan, sumira ng isang parte o bahagi, pumutol ng isang parte o bahagi
depolarise verb
sumira
violate verb
lumabag, labagin, sumuway, sirain, suwayin
disserve verb
sumira
scathe verb
sumira
impair verb
pahinain, makasira, makasama, makapinsala, pasamain
taint verb
makabulok, masira, bumulok, makasira, mamantsahan
rend verb
pigtasin, punitin, pumunit, lumigalig, pamigtas
unfit verb
magpasama, makawala ng karapatan sa, pasamain, hindi magindapat, sirain
undo verb
sirain, tanggalin, kalasin, magtanggal, kalagin
nip verb
kagatin, kumagat na bigla, manipit, kumurot, karutin
prejudice verb
saraan, puminsala, makapinsala, pinsalain, sirain
prey verb
manghuli, sumila, manila, pagsamantalahan, silain
reflect verb
ipakita, magpakita, maglarawan, magnilay, ilarawan
sever verb
maputol, mahiwalay, pugutan, mapatid, putulin
shatter verb
makabasag, basagin, mabasag, madurog, durugin
smirch verb
marumihan, kulapulan, magdumi, magkulapol, maputikan
turn verb
lumiko, maging, umikot, pumihit, balingan
daunt verb
makatakot, takutin, tumakot, magpahina, magpawala
waste verb
sayangin, aksayahin, itapon, sirain, gibain
vitiate verb
mawalan ng bisa, makasira, magpasama, makasama, puminsala
upset verb
mapataob, bumahala, mabalisa, magbaligtag, pabaligtarin
injure verb
sirain ang puri, manakit, sumakit, initan, magpahamak
kill verb
pumatay, patayin, puksain, sirain, kitilin
murder verb
patayin, pumatay ng tao, patayin ang tao, sadyang pumatay ng tao, sadyang patayin ang tao
eat verb
kumain, kainin, kanin, kain, lumamon
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
sumira ng banal na pangako verb
break the divine promise, perjure
sumira sa dating rekord verb
ruin the former record, record
sumira ng trabaho verb
ruined work, botch
sumira sa pangako verb
has broken the promise, forswear
sumira sa sumpa verb
ruin the curse, forswear
sumira ng kulay verb
destroy color, discolor, discolour
ganap na sumira verb
completely destroyed, devastate
sumira ng loob verb
discourage, dishearten, dispirit, unman
sumira ng anyo verb
corrupted form, disfigure, deface
sumira ng ayos verb
ruin, deface
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020