What is the Vietnamese word for jab?

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for jab
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
Similar Words
injection noun
chích thuốc, sự thụt nước, sự tiêm thuốc, sự chích, sự bơm vào
thrust noun, verb
đẩy, , sự công kích, sức đẩy, sự xâm nhập vào quân địch
dig noun, verb
đào, ở nhà có đồ đặc sẳn, người siêng năng, người chuyên cần, sự đào
hit noun, verb
đánh, sự thành công, sự ném trúng, sự đâm trúng địch thủ, vở kịch thành công
immunization noun
chủng ngừa, làm cho khỏi bị truyền nhiểm
vaccination noun
tiêm chủng, sự trồng trái, sự chủng đậu
inoculation noun
sự tiêm chủng, sự truyền độc, sự truyền bá tư tưởng, sự tháp cây
punch noun, verb
cú đấm, máy khoan, cú thoi, máy giùi, giùi để tống chốt sắt
shot noun, verb
bắn, sự quăng lưới, sự bắn súng, phát súng, tay thiện xạ
jag noun, verb
giẻ rách, phần nhọn lồi lên, mộng gỗ, chích bằng vật nhọn, cái đâm

More Words

Dominate Words With Friends!
Win all of your matches by finding the highest scoring words with our new Words With Friends Word Finder!
Translations for Other Languages
What is the Afrikaans word for jab? What is the Albanian word for jab?
What is the Amharic word for jab? What is the Arabic word for jab?
What is the Armenian word for jab? What is the Azerbaijani word for jab?
What is the Basque word for jab? What is the Belarusian word for jab?
What is the Bengali word for jab? What is the Bosnian word for jab?
What is the Bulgarian word for jab? What is the Catalan word for jab?
What is the Cebuano word for jab? What is the Chichewa word for jab?
What is the Chinese word for jab? What is the Corsican word for jab?
What is the Croatian word for jab? What is the Czech word for jab?
What is the Danish word for jab? What is the Dutch word for jab?
What is the Esperanto word for jab? What is the Estonian word for jab?
What is the Farsi word for jab? What is the Filipino word for jab?
What is the Finnish word for jab? What is the French word for jab?
What is the Frisian word for jab? What is the Galician word for jab?
What is the Georgian word for jab? What is the German word for jab?
What is the Greek word for jab? What is the Gujarati word for jab?
What is the Haitian Creole word for jab? What is the Hausa word for jab?
What is the Hebrew word for jab? What is the Hindi word for jab?
What is the Hmong word for jab? What is the Hungarian word for jab?
What is the Icelandic word for jab? What is the Igbo word for jab?
What is the Indonesian word for jab? What is the Irish word for jab?
What is the Italian word for jab? What is the Japanese word for jab?
What is the Javanese word for jab? What is the Kannada word for jab?
What is the Kazakh word for jab? What is the Khmer word for jab?
What is the Korean word for jab? What is the Kurdish word for jab?
What is the Kyrgyz word for jab? What is the Lao word for jab?
What is the Latin word for jab? What is the Latvian word for jab?
What is the Lithuanian word for jab? What is the Luxembourgish word for jab?
What is the Macedonian word for jab? What is the Malagasy word for jab?
What is the Malay word for jab? What is the Malayalam word for jab?
What is the Maltese word for jab? What is the Maori word for jab?
What is the Marathi word for jab? What is the Mongolian word for jab?
What is the Myanmar word for jab? What is the Nepali word for jab?
What is the Norwegian word for jab? What is the Polish word for jab?
What is the Portuguese word for jab? What is the Punjabi word for jab?
What is the Romanian word for jab? What is the Russian word for jab?
What is the Samoan word for jab? What is the Scots Gaelic word for jab?
What is the Serbian word for jab? What is the Sesotho word for jab?
What is the Shona word for jab? What is the Sinhala word for jab?
What is the Slovak word for jab? What is the Slovenian word for jab?
What is the Somali word for jab? What is the Spanish word for jab?
What is the Sundanese word for jab? What is the Swahili word for jab?
What is the Swedish word for jab? What is the Tajik word for jab?
What is the Tamil word for jab? What is the Telugu word for jab?
What is the Thai word for jab? What is the Turkish word for jab?
What is the Ukrainian word for jab? What is the Urdu word for jab?
What is the Uzbek word for jab? What is the Welsh word for jab?
What is the Xhosa word for jab? What is the Yiddish word for jab?
What is the Yoruba word for jab? What is the Zulu word for jab?
Word Tools Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018