What does magalit mean in Filipino?

English Translation
More meanings for magalit
get angry verb
magalit
anger verb
magpagalit, magngitngit
resent verb
ipaghinanakit, damdamin, masamain, magdamdam, ipagdamdam
catty adjective
magalit
ornery adjective
magalit
scold verb
magmura, pagsabihan, murahin, kagalitan
hit the ceiling phrase
magalit
offense noun
kasalanan, paglabag, sala, sama ng loob, galit
rebuke verb
pagwikaan, pagsalitaan, kagalitan, sisihin, magwikaan
lose verb
mawalan, mawala, matalo, maiwala, iwala
fly off the handle phrase
magalit
dress down verb
Sabunin, magmura, murahin, kagalitan, sumabon
upbraid verb
pagsalitaan, murahin, magmura, sisihin, sumisi
get the needle phrase
magalit
cattish adjective
magalit
vex verb
bagay na pinagtatalunan, manggalit, makainis, gumambala, makayamot
put out verb
patayin, maglabas, pumatay, apulain, umapula
chafe verb
magasgas, kuskusin, ikuskos, magkagasgas, galitin
offence noun
kasalanan, paglabag, sala, sama ng loob, galit
lose one's temper verb
magalit
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
See Also in English
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020