What does galit mean in Filipino?

English Translation
More meanings for galit
angry adjective
nagagalit, bugnot
anger noun
kagalitan, poot, kapootan, ngitngit, init
wrath noun
matinding galit, matinding poot, init, poot na poot
rage noun
matinding galit, kinahuhumalingan, poot, kinahihibangan, pagkapoot
hatred noun
poot, pagkapoot, kapootan, pagkamuhi
indignant adjective
nagagalit, nagngingitngit, napopoot, nagkakanggagalit
indignation noun
pagkagalit, pagngingitngit, ngitngit, indignasyon
be angry verb
galit
mad adjective
baliw, galit na galit, ulol, loko, totohanan
irritation noun
pangangati, iritasyon, inis, pagkainis, kati
ire noun
init, pagkagalit
temper noun
init ng ulo, pagkasubo, kainitan ng ulo, kalooban, timplada
exasperation noun
pagkagalit, matinding pagkayamot, bagot
resentment noun
sama ng loob, hinagpis, hinanakit, poot, paggalit
hostility noun
poot, pakikipagdigmaan, pagkapoot, paglaban, pagkagalit
spleen noun
pali, lapay, baso, limpa, pagkagalit
offense noun
kasalanan, paglabag, sala, sama ng loob, pagkasala
resentful adjective
nagagalit, maramdamin, nagdaramdam, naghihinanakit, magagalitin
passion noun
simbuyo ng damdamin, pagsinta, pasyon, silakbo ng damdamin, pagkahumaling
displeasure noun
sama ng loob, pagdaramdam, pagtatampo, tampo, hinanakit
spiteful adjective
nagmamaktol, nagagalit, mapangyamot, mapanikis, yamot
rancor noun
matinding sama ng loob, matinding galit, pagtatanim, sama ng loob, matinding hinanakit
huff noun
magtampo, tampo, pagtatampo, sumpong
spite noun
sama ng loob, pagkayamit, yamot, pagkainis, paninikis
rampant adjective
galit na galit, laganap, palasak, walang pigil, kalat
snuffy adjective
galit
rancour noun
matinding sama ng loob, matinding galit, pagtatanim, sama ng loob, matinding hinanakit
offence noun
kasalanan, paglabag, sala, sama ng loob, pagkasala
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020