What does tapusin mean in Filipino?

English Translation
More meanings for tapusin
finish verb
katapusan, wakas, magtapos, magwakas, wakasan
conclude verb
pagtibayin, magtapos, maghinuha, magpalagay, wakasan
terminate verb
wakasan, ihinto, magtapos, tigilan, magwakas
put an end verb
tapusin
complete verb
matapos, tumapos, buuin, yariin, bumuo
put an end to verb
ihangga
finalize verb
tapusin
accomplish verb
ganapin, tuparin, gawin
dispatch verb
patayin, magsugo, suguin, tumapos, pumutay
wrap up verb
balutin
bring to mind verb
tapusin
fulfill verb
tuparin, ganapin, gawin, tumupad, tupdin
close verb
isara, magsara, lumapit, ipinid, sarhan
consummate verb
malubos, matupad, tumapos, gumanap, tumupad
bring to an end verb
wakasan
carry through verb
tumapos, magtapos
despatch verb
suguin, magsugo, patayin, tumapos, pumutay
wind verb
susian, magpulon, pahingalin, pumulupot, ibalot
put to bed verb
patulugin
bring to end verb
wakasan
drop verb
ihulog, mahulog, alisin, maghulog, ibagsak
pending adjective
pending, nakabitin, hindi pa napagpapasiyahan, hindi pa tapos, nabibitin
perfect verb
pagbutihin, magpakasanay, lubusin, pabutihin, ayusing mabuti
see through verb
umalam, unawain, umunawa, maunawaan, malaman
sever verb
maputol, mahiwalay, pugutan, mapatid, putulin
fulfil verb
tuparin, ganapin, gawin, tumupad, tupdin
follow-through noun
tapusin
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020