What does dati mean in Filipino?

English Translation
More meanings for dati
previously adverb
noon, noong nakaraan, noong una, noong dati, antimano
before adverb
sa harap, una, nauuna, noong una
used to adjective
daniw
former adjective
una, nauna, nakaraan, nauuna, datihan
old adjective
luma, matanda, unang panahon, luma na, makaluma
previous adjective
nakaraan, bago, una, nauuna, datihan
formerly adverb
noong una, noong araw, dati-rati
once adverb
minsan, kapag, pag, nang minsan, kapagkaraka
same adjective
pareho, kapareho, rin, magkatulad, magkapareho
heretofore adverb
noong araw, noong una, noon, dati-rati
bygone adjective
nakalipas, nakaraan
ex- prefix
naging
ex adjective
dati
original adjective
una, bago, taal, pambihira, katutubo
originally adverb
sa simula, taal, katutubo
stale adjective
lipas, sira, luma, wala sa kondisyon, panis
quondam adjective
dati
accustomed adjective
bihasa, sanay, hirati, kinapamihasnan, datihan
experienced adjective
may karanasan, sanay, intindido
primarily adverb
una sa lahat, noong una, sa simula, una-una, dati-rati
sometime adjective
hindi pa natatagalan, kamakailan lamang, naging, hindi pa nagluluwat
of long experience adjective
datihan
old-time adjective
matagal na, datihan
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020