What does pagdiriwang mean in Filipino?

English Translation
More meanings for pagdiriwang
celebration noun
pista, pagdaraos, diwang, daos
festival noun
pista, kasayahan, pyesta, pagsasaya
keeping noun
pagdaraos, pag-iingat
commemoration noun
pagdiriwang
event noun
pangyayari, labanan, resulta, dakilang pangyayari, kalabasan
observance noun
pagtalima, pagsunod, pangingilin, pagdaraos, pagtupad
gala noun
pista, kasayahan, pyesta
occasion noun
okasyon, pagkakataon, mga dahilan ng ipagkakasala, magbigay ng pagkakataon, mga sanhi ng ipagkakasala
ceremony noun
seremonya, paggalang, pamimitagan
fete noun
kasayahan, parti
fiesta noun
pista, araw na pangilin, pyesta, kasayahan
reception noun
pagtanggap, resepsyon, pagtitipon, pagsalubong, kasayahan
function noun
tungkulin, ginagawa, pagtitipon, punsyon
solemnization noun
pagdiriwang
triumph noun
pagtatagumpay, tagumpay, pananagumpay, panalo, pagwawagi
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020