What is the Vietnamese word for ethical?

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for ethical
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
See Also in English
ethical hacker
nguyên tắc hack
ethical code
mã đạo đức
See Also in Vietnamese
Similar Words
honest adjective
thật thà, thanh liêm, thành thật, ngay thật, liêm kiết
just adjective, adverb
chỉ, công bằng, đúng, chính
principled adjective
nguyên tắc, thhuộc về nguyên thủy
honorable adjective
đáng kính, vẻ vang, thật vinh dự, làm vinh dự, không có nghề nào hèn cả
righteous adjective
công bình, ngay thẳng, đứng đắn
equitable adjective
công bằng, không thiên vị, công bình
virtuous adjective
đạo đức, tiết hạnh, đức hạnh
proper adjective
đúng, riêng, tên riêng, đúng, đích
humane adjective
nhân đạo, từ bi, khoan hồng, hợp nhân đạo, có lòng nhân từ
moral adjective, noun
đạo đức, thuộc về tinh thần, thuộc về tâm linh, thuộc về luân lý, thuộc về đạo đức

More Words

Dominate Words With Friends!
Win all of your matches by finding the highest scoring words with our new Words With Friends Word Finder!
Translations for Other Languages
What is the Afrikaans word for ethical? What is the Albanian word for ethical?
What is the Amharic word for ethical? What is the Arabic word for ethical?
What is the Armenian word for ethical? What is the Azerbaijani word for ethical?
What is the Basque word for ethical? What is the Belarusian word for ethical?
What is the Bengali word for ethical? What is the Bosnian word for ethical?
What is the Bulgarian word for ethical? What is the Catalan word for ethical?
What is the Cebuano word for ethical? What is the Chichewa word for ethical?
What is the Chinese word for ethical? What is the Corsican word for ethical?
What is the Croatian word for ethical? What is the Czech word for ethical?
What is the Danish word for ethical? What is the Dutch word for ethical?
What is the Esperanto word for ethical? What is the Estonian word for ethical?
What is the Farsi word for ethical? What is the Filipino word for ethical?
What is the Finnish word for ethical? What is the French word for ethical?
What is the Frisian word for ethical? What is the Galician word for ethical?
What is the Georgian word for ethical? What is the German word for ethical?
What is the Greek word for ethical? What is the Gujarati word for ethical?
What is the Haitian Creole word for ethical? What is the Hausa word for ethical?
What is the Hebrew word for ethical? What is the Hindi word for ethical?
What is the Hmong word for ethical? What is the Hungarian word for ethical?
What is the Icelandic word for ethical? What is the Igbo word for ethical?
What is the Indonesian word for ethical? What is the Irish word for ethical?
What is the Italian word for ethical? What is the Japanese word for ethical?
What is the Javanese word for ethical? What is the Kannada word for ethical?
What is the Kazakh word for ethical? What is the Khmer word for ethical?
What is the Korean word for ethical? What is the Kurdish word for ethical?
What is the Kyrgyz word for ethical? What is the Lao word for ethical?
What is the Latin word for ethical? What is the Latvian word for ethical?
What is the Lithuanian word for ethical? What is the Luxembourgish word for ethical?
What is the Macedonian word for ethical? What is the Malagasy word for ethical?
What is the Malay word for ethical? What is the Malayalam word for ethical?
What is the Maltese word for ethical? What is the Maori word for ethical?
What is the Marathi word for ethical? What is the Mongolian word for ethical?
What is the Myanmar word for ethical? What is the Nepali word for ethical?
What is the Norwegian word for ethical? What is the Polish word for ethical?
What is the Portuguese word for ethical? What is the Punjabi word for ethical?
What is the Romanian word for ethical? What is the Russian word for ethical?
What is the Samoan word for ethical? What is the Scots Gaelic word for ethical?
What is the Serbian word for ethical? What is the Sesotho word for ethical?
What is the Shona word for ethical? What is the Sinhala word for ethical?
What is the Slovak word for ethical? What is the Slovenian word for ethical?
What is the Somali word for ethical? What is the Spanish word for ethical?
What is the Sundanese word for ethical? What is the Swahili word for ethical?
What is the Swedish word for ethical? What is the Tajik word for ethical?
What is the Tamil word for ethical? What is the Telugu word for ethical?
What is the Thai word for ethical? What is the Turkish word for ethical?
What is the Ukrainian word for ethical? What is the Urdu word for ethical?
What is the Uzbek word for ethical? What is the Welsh word for ethical?
What is the Xhosa word for ethical? What is the Yiddish word for ethical?
What is the Yoruba word for ethical? What is the Zulu word for ethical?
Word Tools Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018