What is the Thai word for drawing?

Thai Translation

Kār wād p̣hāph

More Thai words for drawing
วาดเขียน noun
Wādk̄heīyn drawing
แผนผัง noun
P̄hænp̄hạng diagram, layout, chart, plan
จิตรกรรม noun
Citrkrrm painting, portrait
จิตร noun
Citr portraying, designs, painting, variegated picture
กระสวน noun
Kras̄wn pattern, design, model
เลขา noun
Lek̄hā secretary, design, lady secretary, writing, pattern
การชักดาบ noun
Kār chạk dāb drawing
การดึงดูด noun
Kār dụngdūd magnetization, attraction
การเคลื่อนตัว noun
Kār khelụ̄̀xn tạw drawing
การจับฉลาก noun
Kār cạb c̄hlāk draw, lot
แผ่นภาพ noun
P̄hæ̀n p̣hāph chart, figure
การลาก noun
Kār lāk draught, draw, drafting, haul, haulage
ภาพสเก็ต noun
P̣hāph s̄ kĕt drawing
ภาพวาด noun
P̣hāph wād drawing
การถอนเงิน noun
Kār t̄hxnngein drawback
การวาดภาพ noun
Kār wād p̣hāph delineation, portrayal
แบบแปลน noun
Bæb pæln design, plan
วิชาวาดเขียน noun
Wichā wādk̄heīyn drawing
รูปเขียน noun
Rūp k̄heīyn painting, depiction
รูปวาด noun
Rūp wād sketch
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
technical drawing
เทคนิคการวาดภาพ
drawing room noun
ห้องวาดรูป, ห้องรับแขก
draw noun, verb
วาด, ดึง, ดึงดูด, ลาก, ชัก
outline drawing
เค้าร่างภาพวาด
drawing board noun
กระดานวาดภาพ, กระดาษเขียนแบบ
drawing pins
หมุดวาดภาพ
shop drawing
ภาพวาดของร้านค้า
drawing out
วาดออก
drawing pin noun
ขารูปวาด, เป๊ก, เข็มสำหรับติดกระดาษบนกระดาน
drawing on
การวาดภาพบน
drawing up
การวาดภาพ
Nearby Translations
Translations for drawing
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018