What does ते (Tē) mean in Marathi?

English Translation
More meanings for ते (Tē)
those
त्या, दॅड चे अनेक वचन रुप, ती
that
की, तो, ती, च्यासाठी, स तो (माणूस)
Iti
ते
to
ते, च्या तुलनेने, च्यापर्यत, च्यारोखाने, च्याकडे
over to
ते
unto
ते, च्यापर्यंत, च्याकडे, ला
it
ते, अकर्तृक क्रियापदांचा कर्ता म्हणून वापरतात, तृतीय पुरूषी एकवचनी सर्वनाम, वाक्यातील क्रियापदाखेरीज इतर घटकावर जोर देण्यासाठी वापर करतात, प्राणी, लहान मूल, निर्जीव वस्तू यांच्या नामांऐवजी वापरतात
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Marathi
ते निकाली
Tē nikālī remove it
ते योग्य
Tē yōgya they are right
ते वाचले
Tē vācalē read it
ते स्वत:
Tē svata: they themselves, themselves
ते आहोत
Tē āhōta that's it
असेल ते
Asēla tē be it
ते आहेत
Tē āhēta they are
ते ऐकून
Tē aikūna they hear it
मे ते
Mē tē from May
स ते
Sa tē S, they
Nearby Translations
Translate from Marathi
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2021