What does sumama mean in Filipino?

English Translation
More meanings for sumama
go along verb
sumama
join verb
sumali, sumapi, makiisa, umanib, makisama
come along verb
samahan, isama
deteriorate verb
lumala, mapanis, lumubha, makasira, masira
accompany verb
samahan, ihatid, maghatid, saliwan, pumatnubay
degenerate verb
lumubha, manghina
escort verb
samahan, ihatid, maghatid, umabuy
consort verb
makisama
go with verb
makisama
participate verb
lumahok, sumali, makisali, makilahok, makisama
take verb
kumuha, dalhin, kunin, tanggapin, tumanggap
lead verb
mamuno, pamunuan, pangunahan, umakay, manguna
mingle verb
makisalamuha, makiharap, makihalubilo, paghaluin, makisali
conduct verb
samahan, mamahala, pangasiwaan, mangasiwa, pamahalaan
spoil verb
palayawin, sayangin, makasama, masira, makasira
unite verb
magkaisa, buuin, pagsamahin, sumali, magsama
show round verb
sumama
keep company verb
magkatipan, magkasintahan, magnobiyo, magkatarato, pagtitipan
retrograde verb
suinnmd, magbalik, umurong, lumala, lumubha
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
See Also in English
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020