What does bawasan mean in Filipino?

English Translation
More meanings for bawasan
reduce verb
magbawas, magpababa, pababain, paliitin, babaan
decrease verb
bumaba, ibaba, magbaba, lumiit, paliitin
lessen verb
magpababa, lumiit, magpaliit, umikli, babaan
cut verb
putulin, hiwain, magbawas, mahiwa, tumaga
minimize verb
mabawasan, mabawahan, maliitin, magbawas, magbawa
curtail verb
paikliin, magbawas, magpaikli
diminish verb
umunti, lumiit, magbawas, paliitin, humulas
discount verb
magbawas, magdiskuwento, huwag lubos na maniwala, diskuwentuhan, ideskuwento
deduct verb
magbawas, bawasin, awasan, umawas, magawas
dock verb
dumaong, pumundo, magbawas
take away verb
bawasin, alisin, ilayo, ialis, awasin
scant verb
magbawas, magpaliit, paliitin
mitigate verb
magpagaan, pagaanin, palamigin, palubagin, maglubag
detract verb
pagbintangan, siraan ng puri, magbintang, magtsismis, mamarali
retrench verb
magpaliit, paliitin, magtipid ng paggugol, magtipid ng gugol, tipirin ang gugol
modify verb
baguhin, bumago nang kaunti, umayos nang bahagya, tumuring, magbawas
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020