What does topluluk mean in Turkish?

English Translation
More meanings for topluluk
community noun
cemaat, cemiyet, ortaklık, müşterek tasarruf, ortak yön
group noun
grup, takım, küme, heyet, kafile
society noun
toplum, dernek, sosyete, çevre
ensemble noun
grup, birlik, döpiyes, uyumlu giysi
crowd noun
kalabalık, sürü, izdiham, yığın, cemaat
gathering noun
toplama, toplantı, toplanma, biriktirme, kalabalık
cohort noun
kohort, lejyonun onda biri, kalabalık
company noun
şirket, ortaklık, bölük, eşlik, arkadaşlık
colony noun
koloni, sömürge, sömürgede halkı
corps noun
kolordu, birlik, heyet, kıta
herd noun
sürü
party noun
parti, taraf, şahıs, grup, eğlence
coterie noun
zümre, seçkin çevre
hive noun
kovan, arı kovanı, arı kovanı gibi yer, kalabalık
troop noun
birlik, bölük, cemaat, süvari bölüğü, izci grubu
army noun
ordu, kalabalık
push noun
itme, hamle, çaba, zorlama, itiş
knot noun
düğüm, budak, ilmek, ilmik, yumru
set noun
dizi, set, takım, grup, alıcı
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translations for community
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019