What does ar mean in Irish?

English Translation

ar

More meanings for ar
on adverb
ag, ar aghaidh, chun cinn, faoi, i dtaobh, air, mar gheall ar, ar siúl, ar dualgas
to preposition
chun, le, do, go, chuig
for preposition
do, le haghaidh, ar feadh, ar son, i gcomhair
in preposition
i, istigh i, isteach i, i measc, i gcás
at preposition
ag, i
by preposition
de réir, trí, le, faoi, ó
among preposition
i measc, idir, i, i gcuideachta, i gcomhluadar
upon preposition
nuair a, ach ...
against preposition
i gcoinne, in aghaidh, in éadan, faoi, le hais
after preposition
tar éis, i ndiaidh, i bhfianaise, ar lorg, ar thóir
along preposition
feadh, suas, síos, le, le taobh
under preposition
faoi, faoi bhun, níos lú ná, de réir, faoi stiúir
through preposition
trí, ar feadh, i measc, de bharr, mar gheall ar
over preposition
thar, os cionn, níos mó ná, ar fud, i gcaitheamh
off preposition
ó, le hais, in aice le, buailte le, taobh le
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Irish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate from Irish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020