How to say justice in Zulu

What's the Zulu word for justice? Here's how you say it.

Zulu Translation
More Zulu words for justice
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
administration of justice
ukuphathwa kobulungiswa
criminal justice system
uhlelo lobulungiswa lobugebengu
miscarriage of justice
ukuhlukumeza okungekho emthethweni
distributive justice
ubulungiswa bokusabalalisa
sense of justice
umqondo wobulungisa
court of justice
inkantolo yobulungiswa
criminal justice
ubulungiswa bobugebengu
poetic justice
ubulungisa bezinkondlo
social justice
ubulungiswa bezenhlalo
do justice
yenza ubulungisa
Nearby Translations
Translations for justice
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018