What is the Vietnamese word for clout?

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for clout
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
See Also in Vietnamese
vào adjective, preposition, verb
into the, in, at, enter, incoming
Similar Words
weight noun, verb
cân nặng, việc quan trọng, trọng lượng, trái cân, sức nặng
power noun
quyền lực, năng, tài năng, tư cách, sức mạnh
cuff noun, verb
cổ tay áo, tay áo giả, sự trang sức, cổ tay áo, cái bạt tai
effectiveness noun
hiệu quả, không hiện thực, không công hiệu
prestige noun
uy tín, uy danh
wallop noun, verb
wallop, cái đấm, cái đánh, đánh người nào, đánh một trận đòn
thump noun, verb
đập, đấm mạnh, cú đánh nghe cái bịch, cú đánh, thoi nghe nghe cái bịch
whack noun, verb
cái roi, sự đánh, cái đánh, đập mạnh bằng gậy, chia nhau bánh
smack noun, verb
đập, tàu đánh cá, tánh hơi ngoan cố, một chút mùi, tiếng kêu vun vút
sway noun, verb
lắc lư, sự lung lay, sự cai trị, sự ảnh hưởng, do dự

More Words

Dominate Words With Friends!
Win all of your matches by finding the highest scoring words with our new Words With Friends Word Finder!
Translations for Other Languages
What is the Afrikaans word for clout? What is the Albanian word for clout?
What is the Amharic word for clout? What is the Arabic word for clout?
What is the Armenian word for clout? What is the Azerbaijani word for clout?
What is the Basque word for clout? What is the Belarusian word for clout?
What is the Bengali word for clout? What is the Bosnian word for clout?
What is the Bulgarian word for clout? What is the Catalan word for clout?
What is the Cebuano word for clout? What is the Chichewa word for clout?
What is the Chinese word for clout? What is the Corsican word for clout?
What is the Croatian word for clout? What is the Czech word for clout?
What is the Danish word for clout? What is the Dutch word for clout?
What is the Esperanto word for clout? What is the Estonian word for clout?
What is the Farsi word for clout? What is the Filipino word for clout?
What is the Finnish word for clout? What is the French word for clout?
What is the Frisian word for clout? What is the Galician word for clout?
What is the Georgian word for clout? What is the German word for clout?
What is the Greek word for clout? What is the Gujarati word for clout?
What is the Haitian Creole word for clout? What is the Hausa word for clout?
What is the Hebrew word for clout? What is the Hindi word for clout?
What is the Hmong word for clout? What is the Hungarian word for clout?
What is the Icelandic word for clout? What is the Igbo word for clout?
What is the Indonesian word for clout? What is the Irish word for clout?
What is the Italian word for clout? What is the Japanese word for clout?
What is the Javanese word for clout? What is the Kannada word for clout?
What is the Kazakh word for clout? What is the Khmer word for clout?
What is the Korean word for clout? What is the Kurdish word for clout?
What is the Kyrgyz word for clout? What is the Lao word for clout?
What is the Latin word for clout? What is the Latvian word for clout?
What is the Lithuanian word for clout? What is the Luxembourgish word for clout?
What is the Macedonian word for clout? What is the Malagasy word for clout?
What is the Malay word for clout? What is the Malayalam word for clout?
What is the Maltese word for clout? What is the Maori word for clout?
What is the Marathi word for clout? What is the Mongolian word for clout?
What is the Myanmar word for clout? What is the Nepali word for clout?
What is the Norwegian word for clout? What is the Polish word for clout?
What is the Portuguese word for clout? What is the Punjabi word for clout?
What is the Romanian word for clout? What is the Russian word for clout?
What is the Samoan word for clout? What is the Scots Gaelic word for clout?
What is the Serbian word for clout? What is the Sesotho word for clout?
What is the Shona word for clout? What is the Sinhala word for clout?
What is the Slovak word for clout? What is the Slovenian word for clout?
What is the Somali word for clout? What is the Spanish word for clout?
What is the Sundanese word for clout? What is the Swahili word for clout?
What is the Swedish word for clout? What is the Tajik word for clout?
What is the Tamil word for clout? What is the Telugu word for clout?
What is the Thai word for clout? What is the Turkish word for clout?
What is the Ukrainian word for clout? What is the Urdu word for clout?
What is the Uzbek word for clout? What is the Welsh word for clout?
What is the Xhosa word for clout? What is the Yiddish word for clout?
What is the Yoruba word for clout? What is the Zulu word for clout?
Word Tools Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018