What is the Vietnamese word for encourage?

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for encourage
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
See Also in English
encourage and reward
khuyến khích và khen thưởng
Similar Words
improve verb
cải tiến, trở nên tốt, làm tốt thêm, làm cho hoàn hảo
develop verb
phát triển, xây dựng, tỏ ra, rữa phim ảnh, nở nang, xổ ra
further adjective, verb, adverb
thêm nữa, xa hơn, khác, mới, phù trợ
invite noun, verb
mời gọi, gây ra, sự thỉnh cầu, sự mời, sự thỉnh mời
assist verb
hỗ trợ, dự vào, giúp sức, giúp đở
buoy verb, noun
phao, làm nổi vật gì lên, giúp đở người nào, thả phao
reinforce verb
củng cố, vững thêm, làm cho mạnh thêm, làm cho đông hơn, kiên cố thêm
reassure verb
trấn an, làm cho yên lòng, làm cho vửng lòng, bảo hiểm
inspire verb
truyền cảm hứng, gây ra, sanh ra, hút vào, xiu khiến
bolster noun, verb
ủng hộ, trục xe, mang trục, gối ngang, ủng hộ

More Words

Dominate Words With Friends!
Win all of your matches by finding the highest scoring words with our new Words With Friends Word Finder!
Translations for Other Languages
What is the Afrikaans word for encourage? What is the Albanian word for encourage?
What is the Amharic word for encourage? What is the Arabic word for encourage?
What is the Armenian word for encourage? What is the Azerbaijani word for encourage?
What is the Basque word for encourage? What is the Belarusian word for encourage?
What is the Bengali word for encourage? What is the Bosnian word for encourage?
What is the Bulgarian word for encourage? What is the Catalan word for encourage?
What is the Cebuano word for encourage? What is the Chichewa word for encourage?
What is the Chinese word for encourage? What is the Corsican word for encourage?
What is the Croatian word for encourage? What is the Czech word for encourage?
What is the Danish word for encourage? What is the Dutch word for encourage?
What is the Esperanto word for encourage? What is the Estonian word for encourage?
What is the Farsi word for encourage? What is the Filipino word for encourage?
What is the Finnish word for encourage? What is the French word for encourage?
What is the Frisian word for encourage? What is the Galician word for encourage?
What is the Georgian word for encourage? What is the German word for encourage?
What is the Greek word for encourage? What is the Gujarati word for encourage?
What is the Haitian Creole word for encourage? What is the Hausa word for encourage?
What is the Hebrew word for encourage? What is the Hindi word for encourage?
What is the Hmong word for encourage? What is the Hungarian word for encourage?
What is the Icelandic word for encourage? What is the Igbo word for encourage?
What is the Indonesian word for encourage? What is the Irish word for encourage?
What is the Italian word for encourage? What is the Japanese word for encourage?
What is the Javanese word for encourage? What is the Kannada word for encourage?
What is the Kazakh word for encourage? What is the Khmer word for encourage?
What is the Korean word for encourage? What is the Kurdish word for encourage?
What is the Kyrgyz word for encourage? What is the Lao word for encourage?
What is the Latin word for encourage? What is the Latvian word for encourage?
What is the Lithuanian word for encourage? What is the Luxembourgish word for encourage?
What is the Macedonian word for encourage? What is the Malagasy word for encourage?
What is the Malay word for encourage? What is the Malayalam word for encourage?
What is the Maltese word for encourage? What is the Maori word for encourage?
What is the Marathi word for encourage? What is the Mongolian word for encourage?
What is the Myanmar word for encourage? What is the Nepali word for encourage?
What is the Norwegian word for encourage? What is the Polish word for encourage?
What is the Portuguese word for encourage? What is the Punjabi word for encourage?
What is the Romanian word for encourage? What is the Russian word for encourage?
What is the Samoan word for encourage? What is the Scots Gaelic word for encourage?
What is the Serbian word for encourage? What is the Sesotho word for encourage?
What is the Shona word for encourage? What is the Sinhala word for encourage?
What is the Slovak word for encourage? What is the Slovenian word for encourage?
What is the Somali word for encourage? What is the Spanish word for encourage?
What is the Sundanese word for encourage? What is the Swahili word for encourage?
What is the Swedish word for encourage? What is the Tajik word for encourage?
What is the Tamil word for encourage? What is the Telugu word for encourage?
What is the Thai word for encourage? What is the Turkish word for encourage?
What is the Ukrainian word for encourage? What is the Urdu word for encourage?
What is the Uzbek word for encourage? What is the Welsh word for encourage?
What is the Xhosa word for encourage? What is the Yiddish word for encourage?
What is the Yoruba word for encourage? What is the Zulu word for encourage?
Word Tools Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018