How to say pore in Vietnamese

What's the Vietnamese word for pore? Here's a list of translations.

Vietnamese Translation
More Vietnamese words for pore
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
pore space
lỗ hổng
pore over
lỗ chân lông
See Also in Vietnamese
ham verb
ham, enjoy
adjective, noun
love, crush, spellbound
Similar Words
examine verb
xem xét, thẩm vấn, thẩm tra, lấy khẩu cung, xem xét
study noun, verb
học, sự chú ý, sự chăm chú, phòng làm việc, sự học
read adjective, noun, verb
đọc, đã đọc, sự đọc, nghiên cứu, giảng nghĩa
scan verb
quét, xem qua loa, thăm dò, dò xét, xem vật gì
scrutinize verb
xem xét kỹ lưỡng, xét tỉ mĩ, xem xét kỷ lưởng, quan sát cẩn thận, kiểm phiếu
peruse verb
nghiên cứu, quan sát, nhìn, đọc
regard noun, verb
liên quan, sự tôn kính, sự nhìn, sự ngó, sự tôn trọng
ponder verb
suy ngẫm, suy nghĩ, nghỉ ngợi, cân nhắc
brood noun, verb
bố mẹ, đoàn người, ổ gà, đàn súc vật, con cái
muse noun, verb
muse, thi thần, thi tài, sự suy nghĩ, nghĩ ngợi
Nearby Translations
Translate to Vietnamese
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019