How to say babble in Thai

What's the Thai word for babble? Here's a list of translations.

Thai Translation

Ĉx

More Thai words for babble
จ้อ verb
Ĉx chat, talk
อ้อแอ้ verb
X̂xxæ̂ gabble, prattle
เสียงอึกทึก noun
S̄eīyng xụkthụk hullabaloo, noise, uproar, bawl, blast
การพูดจ้อ noun
Kār phūd ĉx harangue, prate, prattle, prattling
การพูดพล่อย noun
Kār phūd phl̀xy allegation, blathering, blethering, chatter, chattering
การพูดพล่าม noun
Kār phūd phl̀ām babble
เสียงน้ำไหล noun
S̄eīyng n̂ả h̄ịl babble
พูดไร้สาระ verb
Phūd rị̂ s̄āra jargon, twaddle
พูดจ้อ verb
Phūd ĉx harangue, prate, prattle
พูดพล่อย verb
Phūd phl̀xy allege, maunder, blab, blather, blether
พูดพล่าม verb
Phūd phl̀ām babble
คุยจ้อ verb
Khuy ĉx babble
เสียงโพล่ง noun
S̄eīyng phol̀ng babble
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
mumble noun, verb
พึมพำ, อู้อี้, กระหมุบกระหมิบ, กล้อมแกล้ม, คำพูดอู้อี้
blather verb
พูดพล่อย, พูดเหลวไหล, พูดมาก
blubber adjective, noun, verb
เป่าปี่, ฟูมฟาย, ยม, กระจองอแง, เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้น
chatter noun, verb
เรื่องไร้สาระ, เสียงจ้อกแจ้ก, การพูดเหลวไหล, การพูดไร้สาระ, การพูดพล่อย
prattle noun, verb
พูดพร่ำ, อ้อแอ้, การพูดจ้อ, การพูดเพ้อเจ้อ, การพูดพร่ำ
mutter noun, verb
พูดพึมพำ, บ่น, งึมงำ, กระหึ่ม, กระหมุบกระหมิบ
gabble noun, verb
พูดพร่ำ, อ้อแอ้, การพูดฉอด, การพูดเร็ว, การพูดพร่ำ
murmur noun, verb
บ่น, พำพึม, กระหึ่ม, งึมงำ, เสียงกระหึ่ม
chat verb
พูดคุย, จ้อ, เจ๊าะแจ๊ะ, ส่งภาษา, คุยเล่น
gush noun, verb
พรั่งพรู, พวย, พรั่ง, การไหลพุ่ง, ไหลพุ่ง
Nearby Translations
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018