How to say peck in Thai

What's the Thai word for peck? Here's a list of translations.

Thai Translation

T̄hākt̄hāng

More Thai words for peck
ถากถาง verb
T̄hākt̄hāng nag, cavil, lampoon, nip, satirize
เหน็บแนม verb
H̄en̆bnæm pinch, taunt, lampoon, squib, satirize
แทะเล็ม verb
Thæa lĕm gnaw, nibble, bite, nip, munch
กินอย่างละเอียด verb
Kin xỳāng laxeīyd peck
หน่วยตวงเพค noun
H̄ǹwy twng phekh peck
ขว้างอิฐ verb
K̄hŵāng xiṭ̄h peck
ขว้างหิน verb
K̄hŵāng h̄in peck
จิกอย่างไก่ verb
Cik xỳāng kị̀ peck
การจิกอย่างไก่ noun
Kār cik xỳāng kị̀ peck
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
Similar Words
play with verb
เล่นกับ, เย้าหยอก
osculate verb
จุมพิต, จูบ
brush verb, noun
แปรง, หวี, หาง, ขจัดคราบ, หมู่ไม้ต่ำๆ
bite noun, verb
กัด, เกาะแกะ, แสบ, กิน, ขบ
mark verb, noun
เครื่องหมาย, รอย, คะแนน, บันทึก, เป้า
eat verb
กิน, รับประทาน, ทาน, เสวย, หม่ำ
dig noun, verb
ขุด, ขุดคุ้ย, คุ้ย, ทิ่ม, หยิก
caress noun, verb
กอดรัด, เชยชม, คลึงเคล้า, จูบ, โลม
nibble verb
ตอด, แทะ, ค่อนขอด, และเล็ม, แทะเล็ม
rap noun, verb
เคาะ, ตำหนิ, คุย, การตำหนิ, การตี
Nearby Translations
Translate to Thai
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019