How to say butt in Thai

What's the Thai word for butt? Here's a list of translations.

Thai Translation

Chn

More Thai words for butt
ชน verb
Chn crash, hit, smash, strike, dash
เป้า noun
Pêā target, aim, crotch, goal, objective
ขวิด verb
K̄hwid gore, horn, ram
ถัง noun
T̄hạng tank, bucket, bin, barrel, keg
การชน noun
Kār chn hit, smash, bump, bunting
สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน noun
S̄ìng s̄ảh̄rạb khn thậngh̄lāy l̂xleīyn butt
ขวัด verb
K̄hwạd gore, horn
มูนดินหลังเป้า noun
Mūn din h̄lạng pêā butt
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
Nearby Translations
Translations for butt
Translate to Thai
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019