What is the Serbian word for guaranty?

Serbian Translation

garancija

More Serbian words for guaranty
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
See Also in English
letter of guaranty
писмо гарантије
Similar Words
certificate verb, noun
потврда, диплома, сведочанство, издати уверење
contract adjective, verb, noun
уговор, по уговору, уговорити, скупити, склопити
certification noun
сертификат, потврда, сведочанство
attestation noun
атестирање, сведочење, потврђивање, доказивање
guarantee noun, verb
гаранција, гарантовати, загарантовати, јемчити, јамчити
security noun
сигурност, безбедност, обезбеђење, кауција
warranty noun
гаранција, оправдање, овлашћење, јемство
charter verb, noun
чартер, право, закуп, закупити, изнајмити
warrant verb, noun
налог, оправдати, гарантовати, дозволити, овластити
bond adjective, verb, noun
веза, обвезница, спона, обавеза, загарантовати
Nearby Translations
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018