What is the Malayalam word for qualify?

Malayalam Translation

യോഗ്യതാ

yēāgyatā

More Malayalam words for qualify
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
qualify for
യോഗ്യത നേടണം
qualify as
യോഗ്യത നേടൂ
Similar Words
designate verb
നിയോഗിക്കുക, പഖാപിക്കുക
describe verb
വിവരിക്കുക, വര്ണിക്കുക
restrict verb
നിയന്ത്രിക്കുക, നിയന്തിക്കുക
succeed verb
വിജയിക്കുക, പിന്തുടരുക
certify verb
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൂ, സാക്ഷപ്പെടുത്തുക
enable verb
പ്രാപ്തമാക്കുക, കഴിവുണ്ടാക്കുക
lessen verb
കുറയ്ക്കുക, കുറക്കുക
train verb, noun
ട്രെയിൻ, തീവണ്ടി, അഭസിപ്പിക്കുക, പരിശീലനംകൊടുക്കുക, വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുക
pass verb, noun
കടന്നുപോകുക, ചുരം, കടക്കുക, പവേശനാധികാരം
meet verb
കണ്ടുമുട്ടുക
Nearby Translations
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018