What is the Irish word for appreciate?

Irish Translation

buíoch as

More Irish words for appreciate
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2)
Use * for blank spaces
Advanced Word Finder
See Also in English
highly appreciate
an-bhuíoch
appreciate you
buíoch duit
See Also in Irish
buíoch
grateful
as preposition, noun, adverb
as, from, out, off, after
Similar Words
understand verb
tuiscint a fháil, cuir i gcéill, tuig do, tuig
recognize verb
a aithint, aitheantas a thabhairt do, tuig, glac le, aithin
improve verb
feabhas a chur, feabhas a chur ar, méadaigh, ardaigh, téigh i bhfeabhas
welcome verb, interjection, noun
fáilte roimh chách, fáilte, fáilte a chur roimh, fáilte romhat, fáilte a bheith agat roimh
value verb, noun
luach, luacháil, méid, fiúntas
enjoy verb
taitneamh a bhaint as, sult a bhaint as, pléisiúr a bhaint as, sásamh a bhaint as
like preposition, verb
mhaith, ar nós, cosúil le, ar aon dul le, mar a bheadh
know verb
Tá a fhios agam, aithin, aithne a bheith agat ar, taithí a bheith agat ar, eolas a bheith agat ar
read adjective, verb, noun
léigh, léamh, cluin, léannta, clois
gain verb, noun
gnóthachan, téigh gasta, téigh sciobtha, téigh tapa, sroich
Nearby Translations
Translations for appreciate
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2018