How to say on credit in Filipino

Filipino Translation

sa kredito

More Filipino words for on credit
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in English
sell on credit
ibenta sa credit
buy on credit verb
bumili ng credit, balihin, bumale
credit verb, noun
credit, kredito, pautang, utang, paniwalaan
on preposition, adverb
sa, nasa, tungkol sa, sa ibabaw, nang
See Also in Filipino
kredito noun
credit
sa adjective, preposition, adverb
in, to, on, with, at
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate to Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020