How to say unintentional in Filipino

What's the Filipino word for unintentional? Here's a list of translations.

Filipino Translation
More Filipino words for unintentional
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
unpremeditated adjective
unpremeditated, hindi inihanda
inadvertent adjective
hindi sinasadya, pabaya, walang asikaso, mapagpabaya, hindi maatensyon o mapaglimi
involuntary adjective
hindi sinasadya, natural, laban sa loob, nang hindi kinukusa, hindi kusa
unconscious adjective
walang malay, hindi namamalayan, walang kamalayan, walang pakiramdam, hindi sinasadya
accidental adjective
hindi sinasadya, aksidental
fortuitous adjective
kakaiba, nagkataon, hindi sinasadya
unthinking adjective
walang pag-iisip, walang isip
unwitting adjective
hindi nalalaman, walang malay, nang walang malay, walang kamalayan, hindi sinasadya
chance adjective, verb, noun
pagkakataon, magkataon, nagkataon, kapalaran, hindi sinasadya
casual adjective
kaswal, nagkataon, hindi inaasahan, hindi sinasadya, hindi pirmihan
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate to Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020