How to say fortuitous in Filipino

What's the Filipino word for fortuitous? Here's a list of translations.

Filipino Translation
More Filipino words for fortuitous
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
unintentional adjective
hindi sinasadya, hindi kinukusa, hindi tinitikis
inadvertent adjective
hindi sinasadya, pabaya, walang asikaso, mapagpabaya, hindi maatensyon o mapaglimi
accidental adjective
hindi sinasadya, aksidental
incidental adjective, noun
hindi sinasadya, kaugnay, kataon, nauugnay, mga pangkataong-bagay
unexpected adjective
hindi inaasahang, hindi inaasahan, biglaan, hindi inaakala, hindi akalain
unforeseen adjective
hindi inaasahan, hindi akalain
haphazard adjective, adverb
hindi mapaniniwalaan, walang tuos, kahit paano, pasumala, palambang
chance adjective, verb, noun
pagkakataon, magkataon, nagkataon, kapalaran, hindi sinasadya
casual adjective
kaswal, nagkataon, hindi inaasahan, hindi sinasadya, hindi pirmihan
random adjective
random, walang tiyak na layunin, walang pili, sapalaran, pasumala
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate to Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020