What does boş mean in Turkish?

English Translation
More meanings for boş
blank adjective
açık, anlamsız, ifadesiz, yazısız, şaşırmış
empty adjective
, yoksun, anlamsız, boşuna, önemsiz
free adjective
ücretsiz, özgür, serbest, bedava, bağımsız
idle adjective
aylak, avare, kullanılmayan, tembel, başıboş
leisure adjective
rahat, serbest, gündelik
null adjective
geçersiz, hükümsüz, önemsiz, işe yaramaz
vacant adjective
sahipsiz, açık, varissiz, terkedilmiş, bön
hollow adjective
çukur, oyuk, delikli, delik, kof
spare adjective
yedek, az, yetersiz, az kullanan, zayıf
void adjective
geçersiz, hükümsüz, faydasız, ıssız
unoccupied adjective
oturulmayan, işsiz
vain adjective
nafile, kibirli, beyhude, kendini beğenmiş, faydasız
flat adjective
düz, yassı, sabit, yatay, bemol
waste adjective
atık, artık, kullanılmış, harap, ıssız
futile adjective
beyhude, nafile
frivolous adjective
anlamsız, uçarı, hoppa, hafif, adaleti yanıltıcı
barren adjective
kısır, çorak, kıraç, verimsiz, anlamsız
thin adjective
ince, zayıf, seyrek, sudan, verimsiz
disengaged adjective
serbest
unfounded adjective
asılsız
vacuous adjective
anlamsız, amaçsız, dalgın, ifadesiz
pointless adjective
anlamsız, amaçsız, yararsız, puansız, saçma
unrecorded adjective
kaydedilmemiş, kayıtsız, yazılmamış
inane adjective
anlamsız, saçma, beyhude, aptal
unbuilt adjective
inşa edilmemiş
desert adjective
ıssız, çorak
meaningless adjective
anlamsız, manâsız, abes, içeriksiz
ineffectual adjective
etkisiz, beceriksiz, güçsüz, faydasız, başarısız
fallacious adjective
yanıltıcı, aldatıcı, temelsiz, safsata, safsatalı
chimerical adjective
hayali, asılsız, saçma
ineffective adjective
etkisiz, geçersiz, başarısız, sonuçsuz, beceriksiz
windy adjective
rüzgârlı, korkmuş, rüzgâr alan, boş konuşan, lafı uzatan
nugatory adjective
abes, hükümsüz, faydasız, değersiz
without foundation adjective
asılsız, temelsiz
without any foundation adjective
temelsiz, asılsız
puerile adjective
çocukça, çocuksu
punk adjective
punk, değersiz, kalitesiz
gaseous adjective
gaz, gazlı, gaz gibi
invalid adjective
geçersiz, hükümsüz, hasta, sakat, yatalak
frothy adjective
köpüklü, saçma
captious adjective
yanıltıcı, asılsız, kusur bulan, kılı kırk yaran, ince eleyip sık dokuyan
unprofitable adjective
kârsız, verimsiz, kâr etmeyen, faydasız
unengaged adjective
nişanlı olmayan, sözlü olmayan, serbest
tenantless adjective
kiracısız, oturulmayan
trumpery adjective
değersiz, ucuz
for hire adjective
kiralık, kirada
airy adjective
havadar, havalı, hafif, hayali, neşeli
yeasty adjective
mayalı, anlamsız, önemsiz, maya gibi, köpüklü
bootless adjective
yararsız, faydasız, beyhude
expressionless adjective
ifadesiz, anlamsız
purposeless adjective
amaçsız, anlamsız
unwritten-on adjective
yazısız
unbuilt-on adjective
üzerine inşaat yapılmamış
wishy-washy adjective
cansız, açık, hafif, karaktersiz, zayıf
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2021