What does uygun mean in Turkish?

English Translation
More meanings for uygun
appropriate adjective
yerinde, özgü, has, biçilmiş kaftan, yakışık alır
suitable adjective
elverişli, uyan, yerinde, münasip
convenient adjective
elverişli, kullanışlı, pratik, yakın
proper adjective
doğru, tam, özel, doğru dürüst, yerinde
fit adjective
formda, zinde, layık, yeterli, sağlıklı
suited adjective
takımlı, yeterli, elbiseli
eligible adjective
geçerli, seçilebilir, nitelikli
for preposition
için, amacıyla, dolayı, karşı, göre
relevant adjective
konu ile ilgili, amaca uygun, alâkalı
fair adjective
adil, makul, dürüst, doğru, orta
favorable adjective
olumlu, elverişli, avantajlı, lehte, müsait
adequate adjective
yeterli, elverişli
compatible adjective
uyumlu, geçimli, bağdaşan
meet adjective
münasip
acceptable adjective
kabul edilebilir, kabul edilir, makul, geçerli, makbul
applicable adjective
uygulanabilir, yerinde
matching noun
denk
correct adjective
doğru, hatasız, tam, kusursuz
fitting adjective
layık
pursuant adjective
yerinde
consistent adjective
tutarlı, istikrarlı, sürekli, kalıcı, bağıntılı
pertinent adjective
ilgili, yerinde, münasip
apt adjective
yerinde, eğilimli, zeki, eğimli
likely adjective
olası, muhtemel, mümkün, mantıklı, inandırıcı
fitted adjective
döşenmiş, döşeli, yerinde, oturmuş
expedient adjective
avantajlı, yerinde, çıkarcı, çıkarlara uygun düşen
decent adjective
iyi, terbiyeli, saygın, yeterli, nazik
advisable adjective
tavsiye edilebilir, akla uygun
well adjective
iyi, güzel, sağlıklı, iyi durumda, hoş
conformable adjective
uyumlu, itaatkâr, yerinde, benzer
fine adjective
ince, iyi, güzel, hassas, hoş
due adjective
gereken, beklenen, zamanı gelmiş, vadesi dolmuş
agreeable adjective
hoş, iyi, tatlı, makbul, uysal
adaptable adjective
uyarlanabilir, uyabilen, uydurulabilir
congruent adjective
uyumlu, eşleşik, ahenkli
allowable adjective
izin verilebilir, hoşgörülebilir, mübâh, indirim yapılabilir
befitting adjective
yakışır, yerinde, yakışık alır
concordant adjective
uyumlu, ahenkli
ripe adjective
olgun, hazır, olmuş, bekletilmiş, ergin
accommodating adjective
uysal, mezhebi geniş, uyumlu
congenial adjective
hoş, uyumlu, sempatik, kafa dengi, cana yakın
opportune adjective
elverişli, müsait, yerinde
up to conjunction
kadar, doğru
propitious adjective
elverişli, merhametli, müsait, uğurlu, hayırlı
becoming adjective
yakışan, yerinde, yakışık alır, güzel duran
apposite adjective
münasip, yerinde
congruous adjective
uyumlu, münasip, ahenkli
proportional adjective
orantılı, nispi, oranlı, orana göre
keen adjective
keskin, istekli, düşkün, meraklı, hevesli
seemly adjective
yakışır, yakışık alır
tailormade adjective
münasip, ısmarlama, terzi işi, terziye diktirilmiş, terzi elinden çıkmış
in place adjective
yerinde
felicitous adjective
mutlu, yerinde
apropos adjective
yerinde
permitting adjective
müsait, olanak veren
comparative adjective
kıyaslamalı, orantılı, karşılaştırma yoluyla yapılan, üstünlük derecesini gösteren
prosperous adjective
refah, zengin, başarılı, kazançlı, yolunda
equal adjective
eşit, aynı, denk, , dengeli
done adjective
yapılmış, tamam, olmuş, iyi pişmiş, yorgun
comely adjective
güzel, alımlı, yakışıklı, çekici
calculated adjective
hesaplanmış, hesaplı, tahmini, yerinde, hesaba katılmış
cool adjective
serin, soğuk, harika, soğukkanlı, klas
commensurate adjective
orantılı, oranlı, eşit
answerable adjective
sorumlu, cevap verilebilir, yerinde
seasonable adjective
mevsime uygun, tam zamanında olan, zamanlaması iyi
square adjective
kare, kare şeklinde, dik, dört köşeli, dördül
favourable adjective
olumlu, elverişli, avantajlı, lehte, müsait
well-matched adjective
denk, uyumlu, dengi dengine olan
made-to-order adjective
ısmarlama
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2021