What does sağlam mean in Turkish?

English Translation
More meanings for sağlam
sturdy adjective
dayanıklı, güçlü, gürbüz, azimli, yapılı
solid adjective
katı, masif, sert, som, yekpare
sound adjective
ses, sağlıklı, güvenilir, deliksiz, sapasağlam
strong adjective
güçlü, kuvvetli, sert, şiddetli, ağır
firm adjective
sert, kesin, sıkı, sabit, emin
rugged adjective
engebeli, sarp, zorlu, fırtınalı, yalçın
stable adjective
istikrarlı, kararlı, sabit, dengeli, durağan
good adjective
iyi, güzel, çok, yararlı, hayırlı
secure adjective
güvenli, güvenilir, emin, güvencede
tough adjective
sert, zorlu, dayanıklı, çetin, baş belâsı
healthy adjective
sağlıklı, sağlığa yararlı, yararlı, önemli, sağlığa yarar
hard adjective
zor, sert, sıkı, güç, ağır
substantial adjective
önemli, dayanıklı, gerçek, özlü, mevcut
steady adjective
sabit, sürekli, istikrarlı, düzenli, devamlı
safe adjective
güvenli, emin, tehlikesiz, güvencede, emin ellerde
secured adjective
güvenceye alınmış, sigortalı, depozitli, teminât depozitli
stout adjective
şişman, kalın, cesur, tıknaz, güçlü
sure adjective
emin, kesin, muhakkak, şüphesiz, güvenilir
consolidated adjective
birleştirilmiş, birleşmiş, takviyeli, vadesi uzatılmış, dayanıklı
substantive adjective
asli, dayanıklı, sabit, isim olarak kullanılan, varlık belirten
staunch adjective
sadık, güvenilir, emin, hava ve su geçirmez
whole adjective
bütün, tüm, tam, toplu, öz
foolproof adjective
güvenli, basit
valid adjective
geçerli, yürürlükte, yasal, mantıklı, geçer
bankable adjective
güvenilir, bankaca geçerli
invulnerable adjective
zarar görmez, yaralanmaz, dayanıklı
stalwart adjective
korkusuz, güçlü, kuvvetli, güvenilir, gözüpek
responsible adjective
sorumlu, sorumluluk sahibi, mesul, sorumluluk gerektiren, güvenilir
fast adjective
hızlı, hızla, çabuk, süratli, seri
hearty adjective
içten, candan, bol, yürekten, canlı
bouncing adjective
sıçrayan, hareketli, güçlü, sağlıklı, gürbüz
unshakable adjective
sarsılmaz, metin
unfaltering adjective
tereddüdsüz, kararlı, emin
scatheless adjective
zarar görmemiş, hasarsız
granite adjective
taş gibi, sert
foursquare adverb
oturaklı, kare, sıkı, metin, dört köşe
hale adjective
dinç, zinde
indissoluble adjective
ayrılmaz, bozulmaz, erimez, ayrışmaz, çözünmez
lusty adjective
dinç, canlı, kuvvetli
calculable adjective
hesaplanabilir, sayılabilir, güvenilir
granitic adjective
granit, taş gibi, sert
unshaken adjective
sarsılmaz, metin
stereo adjective
stereo, stereofonik, üç boyutlu
steely adjective
çelik, çelik gibi, çelikli, katı
stanch adjective
hava ve su geçirmez, sadık, güvenilir, emin
runproof adjective
dayanıklı
dyed in grain adjective
solmaz, rengi atmaz, damarına işleyen boya ile boyanmış
gilt-edged adjective
kenarı yaldızlı, güvenilir
flat-footed adjective
düztaban, sabit, değişmez, kararlı, azimli
cast-iron adjective
pikten yapılmış, sert, dayanıklı, şiddetli
able-bodied adjective
güçlü kuvvetli, askerliğe uygun
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019