What does tek mean in Turkish?

English Translation
More meanings for tek
single noun
tek bir, bekâr, bir, tek kişilik, bekar, tek kişilik oda, evlenmemiş kimse, tek gidiş bileti, yalnız
only adjective
ancak, biricik, ağırbaşlı, başhemşire vakarlı
one noun
biri, aynı, bir tane, birisi, kimse
sole adjective
biricik, yalnız, özel, yeğâne, bekâr
individual adjective
bireysel, kişisel, özel, şahsi, özgün
unique adjective
benzersiz, eşsiz, özgün, biricik, mükemmel
odd adjective
garip, tuhaf, küsur, acayip, sıradışı
exclusive adjective
özel, seçkin, ayrıcalıklı, herkese açık olmayan, hariç tutulan
solitary adjective
yalnız, yalnız yaşayan, ıssız, münzevi, kimsesiz
one and only adverb
bir tek, bütün
singular adjective
tekil, eşsiz, tuhaf, acayip, bireysel
lone adjective
yalnız, kimsesiz
uneven adjective
dengesiz, pürüzlü, eşitsiz, engebeli, düz olmayan
fellow noun
adam, dost, arkadaş, sevgili, kardeş
mono- prefix
mono, bir
uni- prefix
bir
homo- prefix
aynı, benzer
homoeo- prefix
aynı, benzer
homeo- prefix
aynı, benzer
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019