What does düşkün mean in Turkish?

English Translation
More meanings for düşkün
fond adjective
seven, aşırı, abartılı, pervasız
keen adjective
keskin, istekli, meraklı, hevesli, güçlü
keen on adjective
meraklı
addicted adjective
bağımlı, tiryaki, meraklı
fallen adjective
düşmüş, günahkâr, düşük, yeryüzüne inmiş, kötü yola düşmüş
partial adjective
kısmi, taraflı, tam olmayan
jealous adjective
kıskanç, titiz, güvensiz, özenli
devotee noun
dindar, sofu, meraklı, fanatik, hayran
doting adjective
tapan, çok seven
poor adjective
kötü, yoksul, zayıf, fakir, zavallı
jealous of adjective
titiz, üzerine titreyen
given to verb
bağımlı, meraklı
addict noun
bağımlı, tiryaki, meraklı
decayed adjective
çürümüş, çürük, zayıflamış, aşınmış, takâtsiz
affected adjective
etkilenmiş, yapmacık, sarsılmış, eğilimli, üzülmüş
almsman noun
sadaka alan kimse
down at heels adjective
topukları aşınmış, perişan, salaş, sefil, pejmürde
fallen on hard times adjective
düşkün
sharp-set adjective
keskin, çok aç, sert
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019