What does bütün mean in Turkish?

English Translation

all

More meanings for bütün
all adjective
tüm, her, hep, özbeöz, katışıksız
whole adjective
tüm, tam, toplu, sağlam, öz
the whole noun
bütün
entire noun
tüm, tam, hepsi, iğdiş edilmemiş at, iğdiş edilmemiş, saf, katışıksız
every adjective
her, her türlü, her bir
complete adjective
tam, eksiksiz, tamamlanmış, tamamı, tamam
total adjective
toplam, tüm, toptan, hepten
all over the preposition
tüm
the total noun
bütün
totality noun
bütünlük, tüm, tam tutulma
aggregate adjective
toplam, toplanmış, biriktirilmiş
gross noun
brüt, gayrisafi, bütünlük, kaba, grosa, toptan, oniki düzine, yoğun
round adjective
yuvarlak, daire şeklinde, açık, tam, sert
undivided adjective
bölünmemiş, tüm, pay edilmemiş
utter adjective
tam, kesin, su katılmadık, mutlâk, tüm
complement noun
tamamlayıcı, bütünleyici şey, tam kadro, tümleç, tamlık
sheer adjective
sırf, dik, şeffaf, düpedüz, tam
unbroken adjective
kırılmamış, bozulmamış, aralıksız, devamlı, boyun eğmemiş
one and only adverb
tek, bir tek
solid adjective
katı, sağlam, masif, sert, som
clear adjective
açık, net, berrak, temiz, belli
holo- prefix
tam, tamamen, toplu
pan- prefix
tüm, her
omni- prefix
her, hep
all-out adjective
tam, elinden gelen
out-and-out adjective
tam
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translations for all
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019