What does batmak mean in Turkish?

English Translation
More meanings for batmak
sink verb
batırmak, mahvetmek, gömülmek, fakirleşmek, durumu bozulmak
set verb
ayarlamak, koymak, belirlemek, kurmak
dip verb
daldırmak, bandırmak, dalış yapmak, banmak, batırmak
decline verb
azalmak, kabul etmemek, çevirmek, düşmek, geri çevirmek
belly up phrase
ölmek, nalları dikmek, iflas etmek
founder verb
çökmek, yıkılmak, boşa çıkmak, saplanıp kalmak, sakatlanmak
be on the wane verb
azalmak, küçülmek, zayıflamak, sönmek
wane verb
azalmak, küçülmek, solmak, sonuna yaklaşmak
go under verb
iflas etmek, bozulmak
be swamped with verb
gömülmek, başından aşmak
slide into verb
girmek, sürüklenmek, kapılmak, saplanmak
plunge verb
atılmak, daldırmak, dalmak, batırmak, saplamak
hang verb
asmak, takmak, sarkıtmak, kaplamak, ipe çekmek
go to rack and ruin phrase
harabeye dönmek, mahvolmak, iflas etmek
go down verb
perişan olmak, kötüleşmek, gitgide çökmek, kesilmek, düşmek
fail verb
başaramamak, başarısız olmak, kalmak, becerememek, bozulmak
crash verb
çarpmak, kırılmak, parçalanmak, gürültüyle düşmek, gürültü etmek
cave verb
kazmak, oymak, açmak, çökmek, yıkılmak
burst up verb
iflas etmek
break verb
kırmak, kırılmak, ara vermek, koparmak, kopmak
go bankrupt verb
iflas etmek
submerge verb
batırmak, daldırmak, örtmek, sular altında bırakmak, bastırmak
gravitate verb
çekilmek, yerçekimi ile çekilmek, çekimine kapılmak, cazibesine kapılmak, çökmek
be in Carey Street phrase
iflas etmek
go over the cliff phrase
topu atmak
swim like a brick phrase
yüzme bilmemek
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Similar Words
Watch and Learn
Nearby Translations
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019