What does çok mean in Turkish?

English Translation
More meanings for çok
very adverb
en, gerçek, pek, tam, bile, aynı, salt
too adverb
de, fazla, dahi
much adverb
fazla, pek, hayli, fazlaca, hemen hemen, çokça
so adverb
böylece, kadar, o kadar, öyle, pek
many adverb
bir hayli, bir yığın
lot noun
bir sürü, arsa, hisse, kısmet, kader
multi- prefix
çok
a lot adverb
bir sürü
more noun
fazla şey, fazlalık
highly adverb
son derece, büyük ölçüde, çok iyi
lots of adverb
bir sürü
pretty adverb
oldukça, bayağı, epeyce
well adverb
iyi, iyice, oldukça, güzelce, tamamen
numerous adjective
çok sayıda, sayısız, bir hayli
plenty adverb
bol, bol bol, pek çok, gayet, bir yığın, tamamen
good adjective
iyi, güzel, yararlı, sağlam, hayırlı
greatly adverb
çokça, adamakıllı
some adjective
bazı, biraz, bir, kimi, yaklaşık
plenty of adverb
bol miktarda, bolca, oldukça çok
big adverb
büyük, önemli, fazla, kocaman, övünerek, iri, yüce gönüllükle, iri yarı
vast adjective
geniş, çok büyük, uçsuz bucaksız, dünya kadar
heavily adverb
ağır, şiddetle, ağır şekilde, aşırı derecede
such adverb
böyle, böylesine, bu tür, öylesine, bu gibi, oldukça, öyle, o kadar
deeply adverb
derinden, son derece, içten
vastly adverb
çok
strongly adverb
şiddetle, kuvvetle, kuvvetlice, son derece, sertçe
awfully adverb
son derece, müthiş bir şekilde
over preposition
fazla, üzerinde, üzerinden, boyunca, aşırı
heavy adverb
ağır, şiddetli, ağır şekilde, aşırı, şiddetle, sert, kaba
badly adverb
kötü, ağır, fena, fena halde, berbat
enormously adverb
çok
largely adverb
genellikle, genelde, başlıca, fazlasıyla, bolca
abundant adjective
bol, bereketli, verimli, dolu
countless adjective
sayısız
hell noun
cehennem, berbat, aşırı, felâket, şaka
ever so adverb
pek
loads of adverb
yığınla
ample adjective
geniş, bol, yeterli, büyük, iri
plentiful adjective
bol, bereketli
bloody adverb
çok
precious adverb
değerli, aşırı, kıymetli, fazlasıyla, pahalı, tamamen, aziz, büyük
hell of adjective
aşırı, felâket, berbat, çok iyi, çok hoş
galore adverb
bolca, bol bol
a great number of adverb
çok sayıda
jolly adverb
fazlasıyla, pek, son derece
innumerable adjective
sayısız, hesaplanamaz
heaps of adverb
bir sürü, öbek öbek
rattling adverb
tıkır tıkır, pek, son derece
fantastically adverb
fevkalade, garip biçimde
sorely adverb
şiddetle, fena halde, feci şekilde, acılı bir biçimde
deadly adjective
ölümcül, öldürücü, ölüm, ölümüne, amansız
spanking adverb
pek, oldukça
umpteen adjective
sayısız, birçok
profuse adjective
bol, cömert, müsrif, savurgan, eli açık
damned adverb
son derece, aşırı, fazlasıyla
thundering adverb
son derece
heartily adverb
içtenlikle, iştahla, iyi niyetle, cesaretle, aşırı derecede
piping adjective
kulak tırmalayıcı, kaval çalan, üfleyerek ses çıkaran, cırlak, huzur veren
abounding adjective
dolu, bol
like hell adjective
aşırı, son derece çok, hiç de bile
lavish adjective
savurgan, bol, müsrif
dead adjective
ölü, ölmüş, cansız, çıkmaz, tam
tidy adjective
düzenli, derli toplu, temiz, tertipli, epey
multitudinous adjective
kalabalık
helluva adjective
felâket, müthiş, berbat
whopping adverb
oldukça
sadly adverb
acı bir şekilde, üzüntülü bir şekilde, son derece
molto adverb
çok
affluent adjective
zengin, varlıklı, bol, gürül gürül akan
hearty adjective
içten, candan, bol, yürekten, canlı
a whale of adjective
çok büyük
prodigal adjective
savurgan, müsrif, tutumsuz, bol
umptieth adjective
sayısız
umpteenth adjective
sayısız
exuberant adjective
canlı, coşkun, verimli, taşkın, bereketli
fair adjective
adil, makul, uygun, dürüst, doğru
plenteous adjective
bereketli, bol
revoltingly adverb
iğrenç şekilde, son derece
acres and acres adverb
çok
a whale of a lot adjective
pek çok
rank adjective
kaba, bol, gür, kaba saba, verimli
poly- prefix
poli
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Turkish
Watch and Learn
Nearby Translations
Translations for very
Translate from Turkish
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019