What does ચોક્ક્સ કે નિશ્ચિત પ્રાણી કે પદાર્થના એકવચન કે બહુવચન નામની પૂર્વે અથવા આખો વર્ગ બતાવવા નામની પૂર્વે આ આર્ટિકલ પ્રયોજાય છે (Cōkksa kē niścita prāṇī kē padārthanā ēkavacana kē bahuvacana nāmanī pūrvē athavā ākhō varga batāvavā nāmanī pūrvē ā ārṭikala prayōjāya chē) mean in Gujarati?

English Translation

this article is prefixed before the name to show precise or all-class classical or plural names of a particular animal or substance

Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Nearby Translations
Translate from Gujarati
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019