What does nakalulugod mean in Filipino?

English Translation
More meanings for nakalulugod
pleasing adjective
nakakawili, nakasisiya, kalugud-lugod, kawili-wili, kasiya-siya
agreeable adjective
bagay, sang-ayon
delightful adjective
kalugud-lugod, kagiliw-giliw, kasiya-siya, kaiga-igaya, kaaya-aya
agreeably adverb
nakalulugod
pleasant adjective
maganda, aliwalas, nakakawili, masaya, mabuti
joyous adjective
nakatutuwa, nakaliligaya, kalugud-lugod, masayang-masaya
enjoyable adjective
masaya, kasiya-siya, kalugud-lugod
lovely adjective
maganda, mahal, marikit, marilag, kaibig-ibig
joyful adjective
masaya, nagagalak, galak, nasasayahan, maligaya
nice adjective
maganda, magaling, mabuti, maselang, mainam
prepossessing adjective
nakatutuwa, nakaaakit, nakasisiya, kaakit-akit, kalugud-lugod
welcome adjective
maluwag na pinahihintulutan, nakasisiya, maluwag na pinapayagan, kalugud-lugod, kasiya-siya
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020